Suomi esitteli määräaikaisraporttinsa naisten syrjinnän poistamisesta

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvova komitea (CEDAW-komitea) käsitteli Suomen hallituksen kolmatta ja neljättä määräaikaisraporttia New Yorkissa 22.1.2001 pidetyssä kuulemistilaisuudessa.

Suomen esittelypuheenvuorossa nostettiin esiin suomalaisen tasa-arvoajattelun pääkohtia, kuten naisten osallistumista päätöksentekoon, taloudellista itsenäisyyttä ja yksilöllistä sosiaaliturvaa. Puheenvuorossa nostettiin esiin myös ongelmakohtia ja toimia niiden poistamiseksi. Siinä esiteltiin yksityiskohtaisesti mm. naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen liittyviä tutkimuksia ja lainsäädäntöhankkeita sekä sukupuolten välisten palkkaerojen syitä käsittelevää tutkimusta.

Komitean jäsenet pitivät Suomea tasa-arvon mallimaana ja esikuvana erityisesti kehitysmaille. Komitean jäsenet esittivät päivän aikana kuitenkin useita kymmeniä lisäkysymyksiä liittyen erityisesti naisten määräaikaisiin työsuhteisiin, työmarkkinoiden kahtiajakautumiseen ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Siirtolaisten ja vähemmistöihin kuuluvien naisten asemaan kiinnitettiin huomiota. Esiin nostettiin myös mm. prostituutio, sosiaaliturvan leikkausten vaikutus naisiin ja kohonneet aborttiluvut.

Komitea tulee muutaman viikon kuluessa toimittamaan Suomen hallitukselle suosituksia toimiksi tasa-arvon edistämiseksi. Komiteaan kuuluu 23 jäsentä, jotka ovat arvostettuja naisten oikeuksien asiantuntijoita. Ulkoasiainministeriö tulee järjestämään tiedotustilaisuuden komitean suosituksista niiden saavuttua.

CEDAW-yleissopimus on osa kansainvälistä ihmisoikeussopimusverkostoa ja on ollut Suomen tasa-arvolain esikuvana. Yleissopimukseen hyväksyttiin vuonna 1999 valinnainen pöytäkirja, jolla henkilöille ja henkilöryhmille luodaan oikeus tehdä valituksia CEDAW-komitealle. Suomi ratifioi valinnaisen pöytäkirjan ensimmäisten valtioiden joukossa joulukuussa 2000.

Lisätietoja: tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 09-160 4464, lainsäädäntösihteeri Päivi Rotola-Pukkila, ulkoasiainministeriö, puh. 09-1341 5725, suurlähettiläs Marjatta Rasi, Suomen pysyvä edustaja YK:ssa, New York, puh: 1-212-355 2100

YK