Suomi esittää Euroopan komission suositusta viisumien mitätöinnistä, kumoamisesta ja maahantulokielloista

Suomi on tiistaina 20. syyskuuta lähettänyt Euroopan komissiolle kirjeen, jolla se pyytää kaikille Schengen-maille yhteisiä suosituksia Venäjän kansalaisille myönnettyjen viisumien mitätöinnistä tai kumoamisesta sekä maahantulokieltojen määräämisestä.

Suomi pyytää suositusta, jonka mukaan Schengen-maat, estäessään Venäjän kansalaisten maahanpääsyn rajallaan, samalla joko mitätöisivät tai kumoaisivat henkilön viisumin tai asettaisivat henkilön maahantulokieltoon, tavanomaisten Schengen-käytäntöjen mukaisesti.  

Jos rajalta käännytettävän Venäjän kansalaisen viisumi kumotaan tai hänet asetetaan Schengen Information System -järjestelmässä (SIS) näkyvään maahantulokieltoon, toiset jäsenvaltiot voivat puuttuvaan viisumiin tai Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon perustuen estää henkilön maahanpääsyn omalla rajallaan. Näin estetään samoilta henkilöiltä mahdollisuus yrittää pääsyä Schengen-alueelle jonkin muun maarajan tai lentoreitin kautta. 

Suomi on EU:n ulkoministerikokouksessa 19. syyskuuta esittänyt, että EU:n yhtenäisyyden vahvistamiseksi turistiviisumit tulisi ottaa EU:n pakotteiden piiriin.

Suomi pitää tärkeinä toimia EU:n yhteisen linjan aikaansaamiseksi Venäjän viisumirajoitusten osalta.

Lisätietoja:

  • Konsulipäällikkö Jussi Tanner, ulkoministeriö, puh. 0295 350 246, etunimi.sukunimi@formin.fi
  • Eversti Matti Pitkäniitty, kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö, Rajavartiolaitos, puh. 0295 421 131, etunimi.sukunimi@raja.fi