Finland värd för FN-högnivåmöte i Helsingfors

Finland värd för FN-högnivåmöte i Helsingfors

Pressmeddelande 199/2016
21.10.2016

Finland är starkt engagerad i genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Arbetet för kvinnors och flickors ställning och rättigheter står i fokus i fattigdomsbekämpningen.

Den 25 oktober står Finland värd för ett möte som FN:s högnivåpanel håller för att ta fram lösningar för att kvinnornas kompetens och kreativitet ska utnyttjas fullt ut i näringslivet.

Jämställdhetsambassadör Anne Lammila från utrikesministeriet ordnar mötets lunchsession där Centralhandelskammarens vice verkställande direktör Leena Linnainmaa och konsulterande tjänstemannen Minna Sneck från finansministeriet håller anföranden. Finländska panelister under kvällssessionen är verkställande direktören för Picnic Yhtiöt Oy Ann Wahlroos-Jaakkola, ledande sakkunniga Salla Toppinen-Tanner från Arbetshälsoinstitutet, specialforskare Marjut Pietiläinen från Statistikcentralen och utvecklingschef Terhi Lindqvist från finska Marthaförbundet. Ordförande är Världsbankens chef för jämställdhetsfrågor Caren Grown.

Panelen skickar sina representanter till Finland för att lyssna till framgångsrika finländska kvinnors erfarenheter och bästa praxis angående kombinationen arbete och familjeliv.  Finland hör till de ledande länderna i världen inom jämställdhet. Kvinnorna har redan länge varit fullvärdiga medlemmar i arbetslivet. Genom socialpolitiska lösningar har man kunnat genomföra kvinnans rätt till både arbete och familj. Med hjälp av ett ledarskapsprogram för kvinnor som har tagits fram i Finland har man lyckats höja kvinnornas andel i börsbolagens styrelser.

Högnivåpanelen inrättades av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i januari 2016. Till ordförande för panelen inviterades Costa Ricas president Luis Guillermo Solis Rivera och chefen för möbelföretaget IKEA Schweiz Simona Scarpaleggia.

Ytterligare uppgifter om panelen

Ytterligare information:Anne Lammila, jämställdhetsambassadör, tfn 050 466 0929, Piritta Kaartio, administrativ assistent, tfn 050 306 0003

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi