Suomi ehdottaa EU:lle yritykset ja ihmisoikeudet -toimintasuunnitelmaa

Työministeri Timo Harakka ja valtiosihteeri Johanna Sumuvuori julkistivat Suomen 2. joulukuuta Brysselissä järjestämän yritykset ja ihmisoikeudet -konferenssin lopuksi ehdotuksen EU:lle laadittavasta toimintasuunnitelmasta ”Agenda for Action”.

”Kiinnostus yritysten laajempaan yhteiskuntavastuuseen kasvaa niin kansalaisten, järjestöjen, päättäjien kuin yritysten parissa. Myös EU tarvitsee yhtenäisemmän ja strategisemman suunnan toiminnalleen. Siksi ehdotamme, että EU:lle laaditaan yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeva toimintasuunnitelma”, ministeri Timo Harakka sanoi tilaisuuden päätöspuheenvuorossaan.

Tilaisuudessa puhunut professori John Ruggie esitti näkemyksensä siitä, että sitova sääntely on keskeinen tapa edistää YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita sekä kestävän kehityksen tavoitteita.

”Yritysten sosiaalisen vastuun edistäminen on ihmisoikeuksien ja niiden puolustajien kunnioittamista, meillä on paljon tehtävää EU:ssa tämän asian saralla”, totesi valtiosihteeri Johanna Sumuvuori.

Suomen laatimassa loppuasiakirjassa esitetään yli 20 toimenpide-ehdotusta, jotka voitaisiin sisällyttää EU:n yritykset ja ihmisoikeudet -toimintasuunnitelmaan. Ehdotukset liittyvät muun muassa julkisen rahoitukseen, lainsäädännön ja oikeussuojakeinojen kehittämiseen, vapaakauppasopimusten kestävän kehityksen määräysten vaikutuksiin sekä kehitysmaissa tehtävän yhteistyön vahvistamiseen.  

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoministeriön Suomen EU-puheenjohtajakaudella järjestämän tapahtuman tavoitteena oli tuoda yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat asiat tiiviimmin EU:n asialistalle. Konferenssiin osallistui yli 200 henkilöä edustaen yrityksiä, kansalaisyhteiskunnan edustajia, työmarkkinajärjestöjä, EU-valtioita, EU:n toimielimiä sekä kansainvälisiä järjestöjä.

Loppuasiakirja (englanniksi): Agenda for Action on Business and Human Rights (PDF, 440 kB, 5 sivua)

 

Lisätietoja:

Jenni Karjalainen, työministerin erityisavustaja, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. +358 40 751 5496

Linda Piirto, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. +358 295 047 028, etunimi.sukunimi@tem.fi

Alva Bruun, kehityspolitiikan neuvonantaja, ulkoministeriö, puh. +358 295 350 112, etunimi.sukunimi@formin.fi

Kent Wilska, kaupallinen neuvos, ulkoministeriö, puh. +358 295 351 522, etunimi.sukunimi@formin.fi