Suomi edistänyt merkittävästi vammaisten asemaa humanitaarisessa avustustyössä

Suomi edistänyt merkittävästi vammaisten asemaa humanitaarisessa avustustyössä

Maanantaina 3.12. vietetään kansainvälistä vammaisten päivää. Suomen työ on vahvistanut vammaisten oikeuksia erityisesti humanitaarisen avun sektorilla. Edistysaskelia on viime vuosina saavutettu sekä poliittisella tasolla että hankeyhteistyön kautta. Tulokset on koottu marraskuussa julkaistuun Kehityspolitiikan tulosraporttiin 2018.

Suomella oli keskeinen rooli, kun julistus vammaisten ihmisten aseman parantamisesta kriisitilanteissa hyväksyttiin vuoden 2016 humanitaarisessa huippukokouksessa Istanbulissa. Julistuksen perusteella YK:n keskeiset humanitaariset järjestöt päättivät tehostaa vammaistyötä. Suomi on tukenut myös pian julkaistavia, merkittäviä globaali- ja EU-tason kansainvälisiä linjauksia, joilla halutaan varmistaa, että vammaisten oikeudet otetaan humanitaarisessa avustustyössä johdonmukaisesti huomioon.

”Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen kuuluu Suomen ihmisoikeuspolitiikan ja kehityspolitiikan keskeisiin tavoitteisiin. Kriisitilanteissa vammaiset ihmiset ovat usein kaikkein haavoittuvimmassa asemassa, etenkin vammaiset naiset ja tytöt. Suomi on halunnut olla edelläkävijä heidän oikeuksiensa vahvistamisessa”, sanoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen.

Suomen rahoitusta ovat saaneet useat vammaisten oikeuksia edistävät YK- ja kansalaisjärjestöhankkeet. Suomalaisjärjestöt ovat muun muassa rakentaneet vammaisten tarpeet huomioon ottavia pakolaisleirejä, kouluttaneet vammaisten lasten erityisopettajia Ugandassa ja järjestäneet vammaisuuteen liittyvää koulutusta pakolaisleireillä Jordaniassa. Suomalaiset vammaisjärjestöt ovat aktiivisesti osallistuneet kansainväliseen vaikuttamistyöhön.

Ulkoministeriön kehitysviestintä yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa julkaisee kansainvälisenä vammaisten päivänä pakolaisleirin arkea kuvaavan, virtuaalilasein katsottavan 360-videon ”Kotona Dadaabissa”. Kenialaiselle pakolaisleirille sijoittuva, kuuden minuutin mittainen video soveltuu oheismateriaaleineen mm. koulujen käyttöön ja on katsottavissa osoitteessa www.maailma2030.fi/dadaab(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Lisätietoa:
Vammaiset humanitaarisissa kriiseissä: yksikön päällikkö Claus Lindroos, humanitaarisen avun ja politiikan yksikkö, puh. +358 40 1321416
360-tuotanto: tiedottaja Eija Palosuo, kehitysviestinnän yksikkö, puh. +358 295 351 961

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi