Finland främjar skyddet av civila i fredsbevarande insatser

Finland främjar skyddet av civila i fredsbevarande insatser

Pressmeddelande 93/2016
13.5.2016

Vid en tillställning som hölls i New York den 11 maj anslöt sig Finland till de 29 stater som har antagit de s.k. Kigaliprinciperna. Principerna som antogs i maj 2015 i Kigali i Ruanda syftar till att stärka skyddet av civila i FN:s fredsbevarande insatser. Detta ska alltid ske inom mandatet för respektive insats. Det är fråga om en politisk deklaration som inte är rättsligt bindande.

Skyddet av civila hör till Finlands prioriteringar i utvecklingen fredsbevarandet i FN-regi. Finland har aktivt främjat skyddet av civila i sin verksamhet inom FN och betonat betydelsen av principen om skyddsansvar i internationell kontext.

Under FN:s högnivåvecka i september kommer Finland tillsammans med Ruanda, Uruguay och Indonesien att stå värd för ett ministersammanträde om hur fredsbevarandet ska utvecklas.

Ytterligare information: Timo Kantola, biträdande avdelningschef, tfn 0295 351 477 och Emmi Oikari, ambassadråd, tfn 0295 351 735.

Tässä palvelussa myös