Suomi avaa uudelleen suurlähetystön Islamabadiin ja perustaa pääkonsulaatin Mumbaihin

Ulkoministeriö jatkaa edustustoverkon laajentamista ja vahvistamista hallitusohjelman mukaisesti. Syksyllä avataan uudelleen Islamabadissa, Pakistanissa sijaitseva suurlähetystö, joka jouduttiin sulkemaan vuonna 2012 osana edustustoverkon supistamista. Suomi avaa lisäksi uuden pääkonsulaatin Mumbaihin, Intiaan.

Pakistan on 220 miljoonan asukkaan nouseva ja kasvava markkina. Pysyvällä läsnäolollaan Pakistanissa Suomi haluaa lisätä kaupallistaloudellista ja poliittista vaikuttamistaan sekä yhteistyötä alueella. Islamabadin suurlähetystö tulee pitemmällä tähtäimellä tarjoamaan myös kattavat konsuli- ja maahantulopalvelut, jotka edesauttavat esim. opiskelijavaihtoa, työvoiman saatavuutta ja matkailua.  

”Pakistan on merkittävä alueellinen toimija, johon Suomellakin tulee olla läheiset suhteet. Sääntöperustaisen maailmanjärjestyksen kannalta Pakistan on tärkeä kumppani”, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto.

”Suomi on riippuvainen viennistä ja on elintärkeää, että olemme läsnä kasvavilla ja lupaavilla markkinoilla. Pakistan on maailman viidenneksi väkirikkain maa ja on selvää, että sen merkitys maailmantaloudessa tulee kasvamaan”, kommentoi kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Intian globaali merkitys kasvaa kaikilla sektoreilla ja maa on noussut geopoliittiseksi, taloudelliseksi ja teknologiseksi suurvallaksi. Kaupallistaloudellinen toiminta ja Suomen tunnettuuden lisääminen vaativat pitkäjänteisyyttä ja jalkautumista alueille. Yli 100 miljoonan asukkaan Maharasthran osavaltion pääkaupunki Mumbai on Intian finanssi- ja kaupallinen keskus. Mumbain läheisyydessä sijaitseva Goa on tärkeä turistikohde. 

”Pääkonsulaatin avaaminen Mumbaihin täydentää Suomen edustautumista Etelä-Aasiassa. Meidän tulee olla läsnä sellaisissa paikoissa, joissa on kysyntää Suomen erityisosaamiselle. Mumbai on sellainen paikka”, toteaa ulkoministeri Pekka Haavisto. 

”Kaupalliset suhteet Intiaan ovat monipuolistuneet – viennin ja investointien lisäksi haluamme intialaista osaamista Suomeen ja edistämme koulutusvientiä ja innovaatioyhteistyötä. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa uudella pääkonsulaatilla on merkittävä rooli”, toteaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Ulkoasiainhallinnon toiminta perustuu kattavaan edustustoverkkoon. Suomen läsnäoloa maailmalla on viime vuosina lisätty suunnitelmallisesti. Dohassa Qatarissa ja Dakarissa Senegalissa uudet suurlähetystöt aloittivat toimintansa 10.12.2021. Syyskuussa 2020 Suomi avasi uudelleen suurlähetystönsä Manilassa, Filippiineillä. 

Lisätietoja

  • Erik af Hällström, lähetystöneuvos, puh. +358 40 509 5102
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.