Suomi avaa suurlähetystön Bagdadiin, lisäpanostuksia arktisen ja Itämeren alueen yhteistyöhön ja vienninedistämiseen

Suomi avaa suurlähetystön Bagdadiin, lisäpanostuksia arktisen ja Itämeren alueen yhteistyöhön ja vienninedistämiseen

Hallituksen budjettiriihessä päätettiin lisäpanostuksista ulkoministeriön edustustoverkkoon, alueelliseen yhteistyöhön ja vienninedistämiseen. Ministeriön toimintamenot ovat 224,8 milj. euroa.

Suomi valmistelee suurlähetystönsä uudelleen avaamista Bagdadiin, Irakiin. Bagdadissa ei ole ollut suomalaista diplomaattista henkilökuntaa vuoden 1991 jälkeen. Suomella on ollut Helsingistä käsin Irakia hoitava kiertävä suurlähettiläs vuodesta 2016. Tällä hetkellä 14 EU:n jäsenmaalla on pysyvä suurlähettiläs Bagdadissa.

Edustuston uudelleen avaaminen edistää laaja-alaisten kahdenvälisten suhteiden ja myös kaupallisen yhteistyön kehittämistä.

”Irak on Euroopan lähialuetta, jonka kehitys vaikuttaa myös Suomeen. Suomessa on suurehko irakilainen diaspora, jonka myötä maidemme välinen kansalaistason ja muu yhteistyö on lisääntymässä. Kielteisen turvapaikkapäätösten saaneiden paluukysymykset ovat myös Suomen ja Irakin kahdenvälisten suhteiden agendalla”, ulkoministeri Timo Soini toteaa lähetystön uudelleenavaamisen merkityksestä.

Hallitus lisäsi budjettiehdotukseensa myös 1,7 milj. euroa Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön. Alueellisen yhteistyön merkitys korostuu nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa. Lisävaroja kohdennetaan lähialueiden turvallisuuteen ja hyvinvointiin, ympäristön tilaan, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä taloudellisiin toimintamahdollisuuksiin.

”Suomi on parhaillaan Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa ja olemme olleet aloitteellisia mm. mustan hiilen päästöjen vähentämisessä. Tällä rahoituksella vahvistetaan Suomen asemaa arktisena toimijana”, ministeri Soini iloitsee.

Lisäksi kehitysrahoitusinstrumentti Finnpartnershipiin osoitetaan 1,5 milj. euron lisärahoitus.

"Liikekumppanuusohjelma Finnpartnership on nopea ja joustava rahoitusinstrumentti, jonka osalta suomalaisyritysten, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa, hakemusten määrä kasvoi 71 % vuonna 2017. Lisärahoitus on todellakin tarpeen", toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen.

Vienninedistämistä vahvistetaan myös palkkaamalla Suomen ulkomaanedustustoihin kolme elintarvikevientiä edistävää erityisasiantuntijaa. Tähän tarkoitukseen osoitettiin budjettiriihessä miljoonan euron rahoitus. Kevään kehysriihessä linjatun mukaisesti Team Finland -verkostoa vahvistetaan seitsemällä kaupallis-taloudellisilla erityisasiantuntijalla, johon tarkoitukseen on varattu 1,6 milj. euron rahoitus.

Lisätietoja: ulkoministerin erityisavustaja Riikka Taivassalo, puh. +358 46 923 4581 sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerin erityisavustaja Juha Kirstilä, puh. +358 40 552 8200.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.