Finland underteckanade samarbetsavtal med Europarådets utvecklingsbank

Ministern för närområdessamarbete Jan-Erik Enestam undertecknade torsdagen 14 juni för Finlands del ett samarbetsavtal med Europarådets utvecklingsbank. Samarbetet går ut på att säkra samhällsutvecklingen i de tre baltiska länderna och i synnerhet Lettland och Litauen. Ett projekt är det lindra de sociala följderna som arbetslösheten, av stängningen av kärnkraftverket Ignalina i Litauen. Detta vill man åstadkomma t.ex. genom att stöda kvinnors företagsamhet.

Finland är den första medlemsstaten i Europarådet som öppnar ett konto för teknisk hjälp i banken.I utvecklingsbanken önskar man att Finlands öppning skulle fungera som ett exempel på en ny finansieringsordning även för andra medlemsländer.

"Samarbetet tjänar Finlands strategiska målsättningar för närområdessamarbetet om går ut på att öka samarbetet med internationella finansieringsinstitut", konstaterade minister Enestam. "Finland kan även öka sina påverkningsmöjligheter i sådana projekt inom ramen för EUs nordliga dimension i vilka banken deltar".

Europarådets utvecklingsbank (Council of Europe Development Bank) grundades 1956 som en internationell utvecklingsbank med uppgift att stöda den samhälleliga utvecklingen i den europeiska länderna. De har 35 medlemsländer, och Finland blev medlem 1991. Banken huvudkontor ligger i Paris. Banken beviljade senaste år krediter för nära 12 miljarder mark till sina medlemsländer och olika finansieringsinstitut. Den uppbär sitt lånekapital på internationella finaniseringsmarknader och dess kreditklassificering är AAA. Ordförande för bankens förvaltningsråd är dr Kari Nars, emdan bankens generaldirektör är Raphael Alomar.

Ytterligare uppgifter: chefen för enheten för närområdessamarbete Markku Kauppinen, utrikesministeriet, tel. 09-1341 5625.Baltian maat
Latvia
Liettua
Viro
lähialueyhteistyö