Finland undertecknar tilläggsprotokoll om allmänt diskrimineringsförbud


Det europeiska avtalet om mänskliga rättigheter kommer att öppnas på nytt, då det 12te tilläggsprotokollet om allmänt diskrimineringsförbud undertecknas vid avtalets 50-års jubileum den 4.11.2000 i Rom. Tilläggsprotokollet undertecknas för Finlands del av justitieminister Johannes Koskinen.

Tilläggsprotokollet breddar bestämmelsen om diskrimineringsförbudet i avtalet om mänskliga rättigheter, som endast förutsätter, att de rättigheter som erkänts av avtalet och dess tilläggsprotokoll bör garanteras utan diskriminering även i övrigt. Enligt det 12te tilläggsprotokollet är utnyttjandet av alla rättigheter lagen känner garanterade utan någon som helst diskriminering. Efter det att protokollet trätt i kraft, kan påtalad diskriminering i högre grad än tidigare hänvisas till den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter för undersökning.

Tilläggsprotokollet bör ännu godkännas separat innan det träder i kraft. I Finland skall protikollet underställas riksdagens godkännande nästa vår.

Det Europeiska avtalet för mänskliga rättigheter slöts den 4.11.1950. Tack vare sitt effektiva övervakningssystem har avtalet en väsentlig betydelse för de mänskliga rättigheterna i Europarådets medlemsländer. Finland antog avtalet 10.5.1990.

Tilläggsuppgifter: lagstiftningssekreterare Päivi Pietarinen, UM/juridiska avdelning, tel: 09-1341 5727
ihmisoikeudet