EU:s östra partnerländer bekantar sig med god förvaltning i Finland

EU:s östra partnerländer bekantar sig med god förvaltning i Finland

Pressmeddelande 89/2015
27.3.2015

Företrädare för EU:s östra partnerländer (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland) besöker Finland för att bekanta sig med öppen förvaltning och öppet beslutsfattande inom ramen för ett nytt utvecklingssamarbetsprojekt.

Besöket, som är en inledning på det s.k. PADOS-projektet (Participatory Democracy, Open Governance & Efficient eGovernment Services) äger rum 31.3–2.4.2015.

Syftet med programmet för utveckling av demokrati, öppen förvaltning och fungerande elektroniska tjänster är att främja öppenheten och insynen inom beslutsfattandet och förvaltningen och att på så sätt stödja den demokratiska förvaltningen i dessa sex EU:s östra partnerländer.

Projektet finansieras av utrikesministeriet i Finland och genomförs av HAUS kehittämiskeskus i samarbete med estniska samarbetspartner. Projektet pågår ett år. Utöver i Finland och Estland ordnas det utbildning i alla sex partnerländer.

Ytterligare information: Hanna Vuokko, enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn 0295 351 496 och Suvi Kivistö, HAUS, tfn 040 505 9556.

Tässä palvelussa myös