Finländska myndigheter utreder kidnappningen av en finländare i Afghanistan

Finländska myndigheter utreder kidnappningen av en finländare i Afghanistan

Pressmeddelande 93/2017
21.5.2017

En finländare har kidnappats i Afghanistan. I samband med kidnappningen dog personer av andra nationaliteter.

De finländska myndigheterna utreder situationen under utrikesministeriets ledning. Man vet inget om kidnapparna i detta skede. Finland kräver att den kidnappade ska släppas omedelbart.

Myndigheterna kommenterar inte fallets detaljer i detta skede. Utrikesministeriet försöker ge närmare uppgifter om fallet under söndagens lopp.

Det befinner sig kring 35 civila finländare och 30 finländska soldater i Afghanistan. I resemeddelandet om Afghanistan avråder utrikesministeriet från alla resor till landet.

Kontakt: Utrikesministeriets mediejour: 040 551 6571