Suomen valtiojohto osallistuu virtuaalisesti YK:n 75-juhlavuoden korkean tason viikolle

Suomen valtiojohto osallistuu virtuaalisesti YK:n 75-juhlavuoden korkean tason viikolle

Koronapandemian vuoksi YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko sekä YK:n 75-vuotisjuhlaistunto järjestetään tänä vuonna pääosin virtuaalisesti. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, ulkoministeri Pekka Haavisto ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari osallistuvat Yhdistyneiden Kansakuntien 75. yleiskokouksen tapahtumiin puhujina.

Korkean tason tapahtumat jakautuvat kahden viikon ajalle. Yleiskeskustelun ohella korkean tason viikolla järjestetään YK:n 75-vuotisjuhlaistunto maanantaina 21.9., biodiversiteettikokous keskiviikkona 30.9., Pekingin naisten oikeuksien julistuksen 25-vuotisjuhlakokous torstaina 1.10. sekä ydinaseiden täyskieltoa koskeva tilaisuus perjantaina 2.10. Ennen näitä korkean tason tapaamisia järjestetään perjantaina 18.9. kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanon seurantaan liittyvä SDG Moment -tilaisuus.

Tänä vuonna yleiskeskustelun teemana on sitoutuminen monenkeskiseen yhteistyöhön sekä tehokas globaali yhteistyö koronaviruspandemiaan vastaamiseksi. Suomen valtuuskuntaa johtaa tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka pitää Suomen virtuaalisen yleiskeskustelupuheenvuoron keskiviikkona 23.9. Presidentti Niinistö pitää Suomen puheenvuoron myös YK:n 75-juhlavuotisistunnossa, Peking+25-tasa-arvokonferenssissa sekä SDG Moment -tilaisuudessa.

Ministeri Haaviston ohjelma korkean tason viikolla painottuu monenvälisen yhteistyön tukemiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

”Monenvälistä yhteistyötä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Koronapandemian vastaisessa kamppailussa YK on tärkeä toimija. Ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistäminen on keskiössä. On myös tärkeää elvyttää yhteiskuntia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti”, ministeri Haavisto painottaa.

Ministeri Skinnarin ohjelmassa korkean tason viikolla painottuu teknologia, vähiten kehittyneet maat ja monenvälisen yhteistyön tukeminen. Ministeri Skinnari pitää Suomen puheenvuoron vähiten kehittyneiden maiden ministerikokouksessa 17.9.

”Tarvitsemme innovatiivisia ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, YK:n pääsihteerin työ digitaalisen yhteistyön kehittämiseksi on tässä tärkeää. Etenkin naisten ja tyttöjen oikeudet on turvattava digitaalisen kuilun kaventamiseksi”, ministeri Skinnari toteaa.

Suomen keskeisiä YK-politiikan painopisteitä ovat kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän puolustaminen ja monenvälisen järjestelmän vahvistaminen, kestävä kehitys ja ilmastonmuutos, konfliktinehkäisy ja rauhanvälitys sekä ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, rauhan, vapauden, suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kaikessa kansainvälisessä toiminnassa.

Lisätietoja ministereiden ohjelmasta: yksikönpäällikkö Anna Salovaara, YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikkö, puh. +358 295 350 018, yksikönpäällikkö Pasi Pöysäri, Kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yksikkö, puh. +358 295 350 022, ulkoministerin diplomaattiavustaja Anu Konttinen puh. +358 50 574 8755, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin erityisavustaja Kirsi Airio, puh. +358 50 574 1729.