Suomen vahvistettava rooliaan globaalin oppimisen kriisin ratkaisemisessa

Suomen vahvistettava rooliaan globaalin oppimisen kriisin ratkaisemisessa

Suomen tulee nostaa koulutus kehitysyhteistyön ja -politiikan painopisteeksi ja lisätä merkittävästi siihen kohdistuvaa rahoitusta, esittää kehitys- ja koulutusalan toimijoista koostuva työryhmä. Ministerit Anne-Mari Virolainen ja Sanni Grahn-Laasonen antoivat tukensa ajatukselle ja asettavat laajapohjaisen ohjausryhmän edistämään työryhmän toimenpidesuosituksia ja tiivistämään yhteistyötä alan suomalaisten toimijoiden välillä.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ottivat torstaina 7. helmikuuta vastaan esityksen Suomen panoksen kasvattamiseksi maailmanlaajuisen oppimisen kriisin ratkaisemisessa.

Kehitys- ja koulutusalan toimijoista koostunut työryhmä esittää, että Suomen tulee nostaa koulutussektori painopisteeksi kehitysyhteistyössä ja -politiikassa sekä lisätä kehitysyhteistyön rahoitusta ja resursseja merkittävästi. Tämän lisäksi tarvitaan muita kansallisia toimenpiteitä ja resursseja.

”Kannatan työryhmän esitystä siitä, että koulutus nostetaan yhdeksi Suomen kehitysyhteistyön kärjeksi. Meillä on siinä annettavaa, se on pohja kaikelle muulle kehitykselle, ja se on myös Suomelle maakuva-asia. Vastataan siihen kysyntään entistä paremmin, mitä meiltä joka tapauksessa jo odotetaan”, ministeri Virolainen toteaa.

Työryhmä korostaa myös tarvetta vahvistaa alan suomalaistoimijoiden välisiä synergioita entistä tiiviimmällä yhteistyöllä ja joustavammilla toimintatavoilla.

”Suomi on onnistunut yhdistämään koulutuksessa korkean tason ja tasa-arvon. Meillä on myös maailman parhaat, korkeasti koulutetut opettajat. Olemme koulutusosaamisen suurvalta. On tärkeää, että erityisosaamistamme esimerkiksi opettajankoulutuksessa hyödynnetään jatkossa entistä enemmän myös kehitysyhteistyössä. Vahvalla koulutusosaamisella pystymme rakentamaan mahdollisuuksia ja vakautta myös kehittyvissä maissa”, toteaa opetusministeri Grahn-Laasonen.

Ministerit muistuttavat, että Suomella on myös huomattavia mahdollisuuksia kasvattaa koulutusvientiä ja vahvistaa innovatiivisten ratkaisujen käyttöä oppimisen kriisin selättämisessä sekä YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n koulutustavoitteen (SDG 4) edistämisessä.

Ohjausryhmä vahvistamaan yhteistyötä

Ministerit kannustavat suomalaisia alan toimijoita tiiviiseen yhteistyöhön. Tätä edistääkseen ministerit asettavat laajapohjaisen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on vahvistaa yhteistyötä sekä toteuttaa ja seurata nyt annettuja toimenpide-ehdotuksia.

Ministerien mielestä on tärkeää, että Suomi on laajalla rintamalla yhdessä edistämässä suomalaisen koulutusalan osaamisen viemistä maailmalle.

Ulkoministeriö asetti lokakuussa 2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää, miten Suomi voisi tehostaa työtään globaalin oppimisen kriisin ratkaisemisessa. Työn pohjana oli elokuussa 2018 julkistettu selvitys. Työryhmän tehtäviksi asetettiin vision ja selkeiden tavoitteiden laatiminen yhteistyön tiivistämiseksi eri toimijoiden kesken.

Koulutus kehityspolitiikan kärkitavoitteeksi –vision julkistamistilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa http://www.mediaserver.fi/live/formin(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Lisätiedot: 
suurlähettiläs Tuula Yrjölä, työryhmän puheenjohtaja, ulkoministeriö, puh. 0295 350 367. Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi
Kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi (OKM), puh. 0295 330 242.