Dimensionerna inom Finlands utrikespolitik togs upp i ministrarnas tal på ambassadörsmötet

Dimensionerna inom Finlands utrikespolitik togs upp i ministrarnas tal på ambassadörsmötet

Pressmeddelande 182/2014
25.8.2014

På ambassadörsmötet granskade utrikesminister Erkki Tuomioja, europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka och utvecklingsminister Pekka Haavisto Finlands utrikespolitik i ljuset av det internationella läget. Hur ser det ut för Finlands säkerhet, handelspolitiska fördelar, utvecklingssamarbetet eller det humanitära biståndet enligt Skatuddsministrarna?

"Många i Finland frågar sig om maktpolitikens synliga återkomst även leder till en återgång till en kalla krigets värld, om utsikterna för ett hett krig har ökat och om det riktas nya typer av hot även mot Finland. Frågorna är förståeliga och det måste kunna ges sakliga och motiverade svar på dessa”, sade utrikesminister Tuomioja.

Ministern sökte en riktning för lösningen genom en öppen granskning av situationen. ”Ett öppet mötande och en öppen analys av de mest hotfulla utsikterna underlättar även avvärjandet av dem.”

Tuomioja trodde inte att grunderna för Finlands utrikespolitik och Finlands säkerhet sist och slutligen kommer att ändras. ”Det kalla kriget delade hela världen så att det för opartiskhet bara fanns ett mycket smalt handlingsutrymme. Till denna värld kommer man inte heller att återgå av den anledningen att majoriteten av världens befolkning och stater inte längre kommer att underkasta sig en sådan tudelning. Detta motsvarar säkert också uppfattningarna bland majoriteten av Finlands befolkning.”

Ministern påminde om att det sida vid sida med maktpolitikens värld fortfarande existerar en värld av ömsesidigt beroende. ”Det är fortfarande nödvändigt att svara på den megautmaning som övergången till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling innebär.” Återgången till en maktpolitik kan bli ett hinder för till exempel hur bekämpningen av klimatförändringen och hindrandet av spridningen av massförstörelsevapen ska lösas, påpekade ministern. ”Detta har världen inte råd med."

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka granskade det internationella läget med perspektivet Finlands externa ekonomiska relationer.

”Finlands utrikespolitik och handelspolitik måste vara i balans. Vi måste säkra den ekonomiska basen för vår välfärd, det vill säga export”, sade ministern. ”Fastän vi är ett handelsfolk är våra värderingar inte handelns. Vi måste försvara den internationella rätten, eftersom den utgör trygghet för ett litet land.”

Toivakka betonade att Ryssland fortsättningsvis är ett betydande exportland för Finland, men lyfte i synnerhet fram de möjligheter Europa och Förenta staterna erbjuder. Hon ansåg att det är viktigt att EU framskrider i sina handelsförhandlingar med Förenta staterna och andra partner.

Europa- och utrikeshandelsministern berättade att hon framöver ska koncentrera sitt exportfrämjarresande till Finlands huvudmarknader. Ett centralt mål för Toivakka är också att nätverket Team Finlands inhemska verksamhet ska effektiviseras och att sm-företagens internationalisering ska stödas.

Utvecklingsminister Pekka Haavisto sade att den senaste tidens kriser i olika världsdelar påmint om utvecklingssamarbetets och det humanitära biståndets roll i en effektiv utrikespolitik.I många kriser har rättsliga regler för krig och grunderna för humanitär rätt tappats bort, bedömde utvecklingsministern. ”Våldet måste stoppas, och det enda rätta budskapet till dessa våldsverkare är: ni kommer att ställas till svars för era gärningar och det internationella samfundet kommer att se till att detta sker.”

Haavisto berättade att finländarna stöder utvecklingssamarbetet, därför att 82 procent av medborgarna enligt utrikesministeriets gallup i juli ansåg att utvecklingssamarbetet är viktigt. ”Sist och slutligen har människor överallt samma bekymmer: mat, utbildning, hälsa, jämställdhet, arbetsplatser, säkerhet, ett fungerande samhälle, mänskliga rättigheter. Något annat handlar utveckling inte om.”

Ministrarna vid utrikesministeriet talade till Finlands ambassadörer som tjänstgör ute i världen på deras årliga möte i Helsingfors. Ambassadörsmötet fortsätter till onsdagen den 27 augusti.

En del av mötets inlägg sänds som direktsändning på adressen http://videonet.fi/formin/live/Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)  Mötet kan också följas på Twitter med hashtagen #slsk14 samt på utrikesministeriets Facebooksida www.facebook.com/ulkoministerioLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan).

Videoinspelningar, tal och pressmeddelanden finns i efterhand också på utrikesministeriets webbplats http://formin.finland.fi

För mera information: utrikesminister Tuomiojas pressattaché Tero Shemeikka, tfn 040 515 1097, europa- och utrikeshandelsminister Toivakkas pressattaché Miika Tomi, tfn 050 574 0507 och utvecklingsminister Haavistos pressattaché Joel Linnainmäki, tfn 040 522 9869