Suomen, Ruotsin ja Turkin yhteistyömekanismi tapasi Ankarassa

Suomen, Ruotsin ja Turkin neljäs pysyvän yhteisen mekanismin kokous järjestettiin 14. kesäkuuta Ankarassa. Keskusteluihin osallistuivat Suomen, Ruotsin ja Turkin lisäksi Naton sihteeristön edustajat.

Kokouksessa keskusteltiin Madridissa kesäkuussa 2022 allekirjoitetun kolmenvälisen yhteisymmärrysasiakirjan toimeenpanosta.

Mekanismin puitteissa toteutuneen yhteydenpidon katsottiin olleen kaikille osapuolille hyödyllistä. Se on lisännyt osapuolten välistä yhteistyötä ja ymmärrystä asiakirjan kattamista asioista.   

Suomea onniteltiin useissa puheenvuoroissa toteutuneesta Nato-jäsenyydestä.

Lisätietoja

Olli Kantanen, osastopäällikkö, Eurooppa-osasto, ulkoministeriö, puh. +358 29 535 0359