Suomen Riian suurlähetystö on avannut 6.12.2000 internet-sivut

Suomen Riian suurlähetystö on avannut 6.12.2000 internet-sivut. Sivut on suunniteltu palvelemaan Latviaan matkustavia sekä Latvi-assa asuvia suomalaisia. Sivujen tarkoituksena on olla osa lähetys-tön palveluja. Sivuilla on mm. tietoa lähetystön toiminnasta, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä yleistietoa Latviasta linkitettynä valikoituihin ja syventäviin sivustoihin.

Vastavuoroisesti sivut palvelevat myös Suomesta kiinnostuneita lat-vialaisia. Sivuilla löytyy kattava paketti tietoa Suomesta ja hyödyl-listä asiaa Suomeen matkaaville viisumiasioista turistikohteisiin ja suomalaiseen kulttuuriin. Suomen Riian suurlähetystö(Linkki toiselle verkkosivustolle)