Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet, Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak samt Ryssland och Ukraina

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet, Finlands deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak samt Ryssland och Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 216/2017
5.5.2017

Finland inleder sitt tvååriga ordförandeskap i Arktiska rådet den 11 maj 2017 vid utrikesministermötet i Fairbanks i Alaska. Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade fredagen den 5 maj programmet för Finlands ordförandeskap och andra aktuella arktiska frågor. Det finländska ordförandeskapets nyckelteman är miljöskydd, kommunikationssamarbete, meteorologi och utbildning. Klimatförändring och hållbar utveckling utgör ramverket för ordförandeskapet. Ordförandeskapet utnyttjas för att främja Finlands arktiska expertis.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott slog fast att Finland fortsätter att delta i säkerhetssektorns utbildnings- och rådgivningsverksamhet i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR) med cirka hundra soldater fram till utgången av 2018. Dessutom stöder Finland stabiliseringsåtgärder i Irak med utvecklingssamarbetsmedel, ger humanitärt bistånd och finansierar minröjning.

Vid mötet behandlades också den aktuella situationen i Ryssland och Ukraina i ljuset av Rysslands utrikesminister Sergej Lavrovs besök i Finland i går.

Ytterligare information: Jukka Salovaara, avdelningschef, tfn 0295 350 636, Aleksi Härkönen, ledande sakkunnig (arktiska frågor), tfn 0295 350 471, Timo Kantola, biträdande avdelningschef (krishantering), tfn 0295 351 477, Maimo Henriksson, avdelningschef (Ryssland och Ukraina), tfn 0295 351 247, utrikesministeriet, Helena Partanen, biträdande avdelningschef (krishantering), tfn 0295 140 310, försvarsministeriet