Inget gisslandrama vid Finlands honorära generalkonsulat i Istanbul

Inget gisslandrama vid Finlands honorära generalkonsulat i Istanbul 

Pressmeddelande 6/2015
13.1.2015

Den turkiska nyhetsbyrån Cihan rapporterade idag, att det ”i Finlands konsulats byggnad i Istanbul pågår ett gisslandrama”. Nyheten stämmer inte.

Det var frågan om en incident med en kund i Finlands honorära generalkonsulat, där polisen avlägsnade den besvärliga kunden från det honorära generalkonsulatets kundbetjäningslokal. Det honorära generalkonsulatets handläggare fanns bakom ett säkerhetsglas och situationen orsakade inte heller fara för någon.

För mera information: ministerrådet Pekka Shemeikka, Finlands ambassad i Ankara, +90-312-457 4409.