Grundavtalet mellan Finland och Ryssland fortsätter att vara i kraft

Avtalet om grunderna för relationerna mellan Finland och Ryssland fortsätter oförändrat till år 2007. Det meddelade utrikesminister Erkki Tuomioja efter att han avslutat sina samtal med utrikesministern för Ryska Federationen,Igor Ivanov på fredagen i Helsingfors. Som många andra av Europas länder ingick Finland efter Sovjetunionens sammanbrott ett avtal med den ny Ryska federationen som definierar grunderna för relationerna mellan länderna i enlighet med principerna i internationell rätt såsom de framgår i FNs grundstadga och KSSEs sludokument. Avtalet skapar också grundvalar för utvecklingen av Finlands närområdessamarbete, miljösamarbetet och kultur- och vetenskapskontakterna. Avtalet trädde i kraft 11. 7. 1992 för tio år framåt. Utrikesministrarna Tuomioja och Ivanov påpekade i sina samtal att avtalet fungerat som en god grund för relationerna mellan Finland och Ryssland och att det inte finns något behov att förändra det. Sålunda fortsätter det enligt överenskommelse från och med den 11 juli 2002 fem år framåt.