Suomen ja Venäjän lähialueyhteistyön kehittämistyöryhmä koolla

Suomen ja Venäjän välisen lähialueyhteistyön kehittämistyöryhman vuosittainen kokous pidettiin Murmanskissa tiistaina 22. toukokuuta. Kokouksen asialistalla oli keskeisesti esillä pohjoisen ulottuvuuden eteneminen käytännön tasolle kansainvälisten rahoituslaitosten ja EU:n komission sovittua yhteisestä rahoitusinstrumentista pohjoisen ulottuvuuden alueella toteutettavien ympäristö- ja ydinjätehankkeiden toteuttamiseksi. Keskusteluissa oli myös esillä, kuinka maiden välinen yhteistyö, kuten Euregio Karjala, voisi toimia muualla EU:n raja-alueilla yhteistyön mallina. Suomen osapuoli piti tärkeänä, että Venäjän investointioloihinn tehdyt lainsäädännölliset parannukset voisivat toteutua myös käytännön tasolla.

Työryhmän Suomen osapuolen puheenjohtajana toimi ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Jukka Valtasaari ja Venäjän valtuuskunnan puheenjohtajana varaulkoministeri A.A. Avdejev.

Kehittämisryhmän kokoukseen osallistuivat laajalti Suomen ja Venäjän alueet ja ministeriöt sekä muut viranomaiset. Kokouksessa käsiteltiin lähialueyhteistyön suuntaviivoja ja koordinaatiota. Kehittämisryhmä vahvisti lähialueyhteistyön toimintaohjelman vuosiksi 2001-2003, joka on valmisteltu maiden välisessä neljässä alueellisessa työryhmässä. Murmanskin alueen, Karjalan tasavallan sekä Leningradin alueen ja Pietarin kaupungin lähialuetyöryhmät vastaavat alueidensa ohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Kehittämisryhmä vahvisti myös luettelon yhteishankkeista, minkä perusteella Venäjän viranomaiset myöntävät hankkeisiin liittyvät tulli- ja verohelpotukset.

Kehittämistyörymän vahvistaman kolmivuotisen ohjelman painopisteitä ovat ydinturvallisuus ja energia-ala, ympäristö, hallinnon ja inhimillisten voimavarojen kehittäminen, maatalous, elintarviketuotanto ja maaseudun kehittäminen, metsätalous, terveydenhuolto ja sosiaaliala, liikenne ja tulliyhteistyö sekä taloudellisen yhteistyön ja yritystoiminnan edellytysten tukeminen. Eri alojen priorisointi vaihtelee alueittain.

Suomen valtio tukee lähialueyhteistyötä lähialueministerivaliokunnan vuonna 2000 vahvistaman strategian pohjalta. Suurin osa rahoituksesta kohdistuu ympäristö- ja ydinturva-aloilla toteutettavaan yhteistyöhön. Aiempaa suurempi osa Suomen määrärahasta kohdistuu myös sosiaali- ja terveyssektoreilla tapahtuvaan kehitystyöhön. Näistä mainittakoon perusterveydenhuollon kehittäminen ja akuutin HIV:n ja aidsin leviämisen estäminen.

Ohjelmiin sisältyy myös laajoja ympäristönäkökohdista lähteviä metsien taloudelliseen kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Työryhmässä käsiteltiin myös tukea Venäjän kansalaisyhteiskunnan kehittämiselle, mukaanlukien kansalaisjärjestöyhteistyö, jota painotetaan entistä enemmän.

Lähialueyhteistyöstä vastaava ministeri Jan-Erik Enestam, joka viime vuonna vieraili Pietarissa ja Leningradin alueella, vierailee kuluvan vuoden syksyllä Karjalassa tutustumassa lähialueyhteistyön ohjelmiin ja hankkeisiin.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Markku Kauppinen, puh. 09 - 1341 5625, 040-593 6078, ja lähetystöneuvos Rauni Ylävuo, puh. 09 - 1341 6576, 040 - 551 4763.Venäjä
lähialueyhteistyö