Suomen ja Venäjän hallitustenvälinen talouskomissio kokoontuu Helsingissä

Suomen ja Venäjän hallitustenvälisen talouskomission 16. kokous ja puheenjohtajatapaaminen järjestetään Helsingissä 14.10.2021. Talouskomission puheenjohtajina toimivat kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ja Venäjän teollisuus- ja kauppaministeri Denis Manturov. Kokouksessa käsitellään Suomen ja Venäjän liiketoimintaympäristöön liittyviä kysymyksiä, potentiaalisia yhteistyösektoreita ja talouskomission työryhmien ajankohtaisia asioita. Ministerit tapaavat myös suomalaisten ja venäläisten yritysten edustajia.

Talouskomission tehtävänä on tukea yritysten toimintamahdollisuuksia ja luoda yhteyksiä yritysten välille Suomessa ja Venäjällä. Talouskomission alaisuudessa toimii toimialakohtaisia ja alueellisia työryhmiä. Edellisen kerran talouskomission kokous järjestettiin Pietarissa vuonna 2018. Talouskomission puheenjohtajat tapasivat edellisen kerran Pietarissa tämän vuoden kesäkuussa Pietarin kansainvälisen talousfoorumin yhteydessä.  

Ministerit Skinnari ja Manturov katsovat hymyillen kameraan.
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (vas) ja teollisuus- ja kauppaministeri Denis Manturov.Talouskomission työryhmät ovat tärkeä kanava Suomen ja Venäjän väliselle viranomaistason yhteistyölle. Työryhmät ovat jatkaneet yhteistyötä myös korona-aikana etäyhteyksillä. Konkreettisen tason yhteistyötä tehdään esimerkiksi liikennesektorin, energiasektorin ja metsäteollisuuden asioiden hoitamisessa.

”Talouskomission työ on tärkeää suomalaisten Venäjällä toimivien yritysten kannalta ja myös keskeinen väylä viranomaisten yhteistyössä. Olen iloinen, että voimme järjestää kokouksen täällä Helsingissä tänä vuonna. Odotan keskustelua ministeri Manturovin kanssa erityisesti yhteistyömahdollisuuksista metsäsektorilla. Meillä on myös erillinen tapaaminen suomalaisten ja venäläisten yritysten kanssa”, ministeri Skinnari toteaa. ”Tämän tapaamisen osalta tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat Suomalais-Venäläinen kauppakamari ja East Office.”

Myös elinkeinoministeri Mika Lintilä tapaa ministeri Manturovin talouskomission kokouksen yhteydessä. Keskusteluaiheina ovat ajankohtaiset teemat työ- ja elinkeinoministeriön hoitamien talouskomission työryhmien osalta.

”Suomalaisilla yrityksillä on paljon osaamista bio- ja kiertotalouden sekä energiateknologian aloilla ja uskon, että talouskomissioyhteistyön avulla voimme kasvattaa kaupallis-taloudellista yhteistyötä entisestään. Suomella ja Venäjällä on yhteisiä tavoitteita muun muassa energiatehokkuuden parantamisessa ja päästöjen vähentämisessä”, Lintilä sanoo.

Venäjällä toimii noin 900 suomalaista yritystä, ja suomalaisinvestointien arvon maassa arvioidaan olevan 15 miljardia euroa. Venäjä on Suomen kuudenneksi suurin vientimaa ja kolmanneksi suurin tuontimaa. Kauppaa käydään Venäjän kanssa sekä EU:n talous- ja sektoripakotteiden että Venäjän vastapakotteiden asettamissa rajoissa. Krimin laittoman liittämisen ja Itä-Ukrainan konfliktin vuoksi EU:n Venäjälle asettamista pakotteista pidetään edelleen kiinni.
 
Lisätietoja:
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin diplomaattiavustaja Juha Niemi puh. 0295 350 232 ja Itäosaston apulaisosastopäällikkö Mikko Kivikoski p. 0295 350 773

Elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 0295 047 171

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi