Suomen ja Maailmanpankin yhteistyö tähtää kestävään metsätalouteen Luoteis-Venäjällä

Suomen lähialueyhteistyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää metsäyhteistyötä Luoteis-Venäjän kanssa, mihin tähtää myös perjantaina 30. maaliskuuta allekirjoitettava sopimus Suomen ja Maailmanpankkiryhmään kuuluvan Kansainvälisen rahoitusyhtiön IFC:n kesken. Sopimuksen allekirjoittavat pääministeri Paavo Lipponen ja Maailmanpankin pääjohtaja James D. Wolfensohn.

IFC:n metsähankkeen tavoitteena on yhteistyössä potentiaalisten suomalaisten investoijien kanssa kehittää metsätaloutta ja investointiedellytyksiä pohjoisen ulottuvuuden alueella: Leningradin, Novgorodin, Pskovin, Tverin ja Vologdan alueella. Hanke tähtää viennin ja ulkomaisten investointien edistämiseen. Siinä kehitetään kestäviä ja nykyaikaisia metsätalouden menetelmiä, lisätään puunkorjuun ja kuljetuksen kapasiteettia niin paikallisesti kuin kansainvälisillä markkinoilla, edistetään institutionaalista, poliittista, taloudellista ja teknistä investointiympäristöä sahateollisuuden kehittämiseksi sekä huomioidaan erityisesti ympäristön ja luonnonsuojelun näkökulmat kestävässä ja kannattavassa metsätaloudessa.

Hankkeen osat ovat yhteensopivia Suomen hallituksen Luoteis-Venäjän kestävän metsätalouden kehittämisohjelman, Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden sekä Maailmanpankin Venäjän metsäsektorin pilottiprojektin kanssa. IFC:n hanke kohdistuu konkreettisten investointien kehittämiseen, joilla Luoteis-Venäjän taloudellista ja ekologista kehitystä voidaan tukea.

Hankkeen hallinnointia varten perustetaan ulkoasianministeriön johdolla toimiva ohjausryhmä, jonka jäseninä tulevat olemaan kauppa- ja teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, IFC:n ja suomalaisen yritystahon edustajat. Ympäristöministeriö ilmoittaa osallistumisestaan myöhemmin.

Viisi vuotta kestävän hankkeen nyt toteutettavan ensimmäisen, vuosille 2001-2003 ajoittuvan vaiheen kokonaiskustannus on USD 1.69 miljoonaa, josta Suomen osuus on FIM 5.2 miljoonaa (noin USD 800 000). Ulkoasiainministeriö on varautunut rahoittamaan hanketta kahden vuoden aikana yhteensä USD 400 000:n osuudella ja kauppa- ja teollisuusministeriö samoin USD 400 000:lla.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Markku Kauppinen, ulkoasiainministeriön lähialueyhteistyön yksikkö, puh: 09 - 1341 5625

Venäjä
lähialueyhteistyö
metsätalous