Suomen ja Bosnia-Hertsegovinan välille investointisuojasopimus

Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi ja Bosnia-Hertsegovinan ulkoministeri Jadranko Prlic allekirjoittivat 1.11 Suomen ja Bosnia-Hertsegovinan välisen sopimuksen investointien edistämisestä ja suojaamisesta.

Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä sekä selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sen avulla halutaan varmistaa syrjimättömyyskohtelu ja suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustaa tarve suojella niitä.

Useimmat EU-maat ovat jo solmineet investointisuojasopimuksen tai käynnistäneet niitä koskevat neuvottelut Bosnia-Hertzegovinan kanssa. Kiinnostusta Bosnia-Hertzegovinaa kohtaan on osaltaan lisännyt Kaakkois-Euroopan vakaussopimus. Sen keskeisiin periaatteisiin kuuluu vakaan ja suotuisan investointi-ilmapiirin luominen alueelle ja eräänä keinona investointitoiminnan edistämisessä nähdään myös alueen maiden ja muiden vakaussopimusmaiden välisten kahdenkeskisten investointisuojasopimusten solmiminen.

Ministeri Sasi korostaa, että "rauha Kaakkois-Euroopassa voidaan saavuttaa vain luomalla myönteisiä tulevaisuuden odotuksia ja tekemällä todella työtä talouskasvun ja siten hyvinvoinnin aikaansaamiseksi. Bosnia-Hertsegovinan kasvupotentiaali on merkittävä ja siksi monenlaisten yritysten onkin syytä nyt tutkia investointimahdollisuuksia alueella."

Lisätietoja: virkamiessihteeri Arja Makkonen, puh. 1341 6171, ja ulkoasiainneuvos Teppo Takala, puh. 1341 5953.