Suomen hallitus YK:n rotusyrjinnän vastaisen komitean kuultavana

Suomen hallitus oli 1.-2. elokuuta kuultavana YK:n rotusyrjinnän vastaisessa komiteassa Genevessä. Kuulemisessa käsiteltiin Suomen elokuussa 1999 YK:lle toimittamaa kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaa 15. määräaikaisraporttia. Valtuuskuntaa johti lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio oikeusministeriöstä.

Komitealle oli toimitettu myös Ihmisoikeusliitto ry:n laatima kansalaisjärjestöraportti, ns. varjoraportti

Komitea pitää myönteisenä muun muassa hallituksen etnisen syrjinnän ja rasismin vastaista toimintaohjelmaehdotusta, lukuisia perusteellisia etnisiä suhteita koskevia tutkimuksia sekä Suomen toteuttamia rotusyrjinnän vastaisia lainsäädäntötoimia, kuten uutta perustuslakia, uutta lakia maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, henkilötietolakia, ulkomaalaislain muutoksia ja koululainsäädännön uudistusta.

Komitea kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että Suomen eri lakien syrjintään liittyvä terminologia ei ole yhtenäistä, että poliisi ei aina puutu rasistiseen motiiviin perustuviin rikoksiin ja syyttäjät epäröivät rikosoikeudenkäynnin vireillepanossa sekä siihen, että joissakin tapauksissa uudistetun ulkomaalaislain mukainen nopeutettu turvapaikkahakemusten käsittely voi johtaa turvapaikanhakijan palauttamiseen kotimaahan valituksen vielä vireillä ollessa.

Komitea suosittelee muun muassa vahvistamaan toimenpiteitä suvaitsevaisuuden edistämiseksi ja ennakkoluulojen torjumiseksi erityisesti opetuksen, koulutuksen, kulttuurin ja tiedonvälityksen alalla, rikosoikeudenkäynnille vaihtoehtoisten menettelyjen harkitsemista syrjintätapauksia varten sekä tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä syrjintävaltuutetun viran perustamiseksi riittävine henkilöstöineen ja taloudellisine resursseineen.

Komitean loppupäätelmät

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Päivi Rotola-Pukkila/UM, puh: 09 - 1341 5725.YK
ihmisoikeudet