Suomen edustustoista haettujen viisumien määrä nousussa pandemiavuosien jälkeen

Suomen ulkomaanedustustoista haettavien viisumien määrä on jälleen nousussa pandemiavuosien jälkeen. Myönnettyjen viisumeiden määrä yltää kuitenkin vain noin viidennekseen siitä määrästä, joka myönnettiin ennen koronapandemiaa vuonna 2019.

Suurin muutos edellisiin vuosiin oli Venäjän kansalaisille myönnettyjen viisumeiden määrän huomattava lasku. Venäjän helmikuussa 2022 alkaneen Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan seurauksena valtioneuvosto antoi syyskuun lopussa 2022 periaatepäätöksen Venäjän kansalaisten maahantulon rajoittamisesta Suomen kansainvälisten suhteiden turvaamiseksi. Periaatepäätöksen mukaisesti Suomi rajoitti merkittävästi Venäjältä Suomeen suuntautuvaa matkailua ja viisuminmyöntöä. 

Suomi käsitteli vuonna 2022 yhteensä 166 001 viisumihakemusta, näistä 147 369 hakemukseen annettiin myönteinen päätös. Tämän lisäksi Suomea edustavat muiden Schengen-maiden edustustot käsittelivät 3 698 viisumihakemusta Suomeen. Pandemiavuosina viisumihakemuksia jätettiin ja viisumeita myönnettiin hyvin vähän: vuonna 2020 käsiteltiin 152 543 viisumihakemusta ja vuonna 2021 vain 59 141 hakemusta. Vuonna 2019 Suomi käsitteli yhteensä 895 679 viisumihakemusta. 

Venäjältä haetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisista matkailun rajoituksista huolimatta edelleen eniten viisumeita Suomeen. Vuonna 2022 venäläiset tekivät 113 769 viisumihakemusta. Viisumi myönnettiin 106 012 venäläiselle hakijalle, kielteisen päätöksen sai noin neljä prosenttia. Venäläisille myönnettyjen viisumeiden määrä on laskenut huomattavasti (noin 86 prosentilla) vuodesta 2019, jolloin venäläiset jättivät 786 407 hakemusta, viisumi myönnettiin 783 444 hakijalle, ja kielteinen päätös tehtiin vain 0,7 prosenttia hakemuksista. 

Muissa maissa jätettiin yhteensä 52 232 viisumihakemusta, ja viisumeita myönnettiin yhteensä 41 378. Venäjän jälkeen eniten viisumihakemuksia jätettiin Thaimaassa (8638 hakemusta), Intiassa (7716) ja Turkissa (3848). Viisuminhakemusten määrä on kasvanut selvästi eniten Intiassa (jopa 2000 prosentinlisäys vuoteen 2021). Lisäksi  viisumihakemuksia jätetiin runsaasti Isossa-Britanniassa (3613 hakemusta), Kosovossa (3364), Tunisiassa (2342), Indonesiassa (1933) ja Arabiemiraateissa (1847).

Pietarin-pääkonsulaatti on edelleen Suomen vilkkain viisuminhakupiste 82 247 hakemuksella. Toisena on Moskovan-suurlähetystö (11 476 hakemusta) ja kolmantena on Petroskoin-toimipiste (9712). Suomen Petroskoin-toimipiste hoitaa viisumiasioita Karjalan tasavallan alueella edustaen siellä myös Ruotsia ja Alankomaita.  Neljänneksi vilkkain viisuminhakupiste vuonna 2022 oli Bangkok 8638 hakemuksella ja viidenneksi vilkkain New Delhi 7716 hakemuksella. 
 

Lisätietoja

  • Katja Luopajärvi, yksikön päällikön sijainen, maahantuloasioiden yksikkö, puh. 0295 350 687
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi