Suomen Afganistan-konferenssin erityisedustaja vierailulla Dohassa

Marraskuun 23.–24. päivä Genevessä järjestettävän apulupauskonferenssin valmisteluiden ollessa loppusuoralla erityisedustaja Janne Taalas vieraili Dohassa Qatarissa kertomassa valmisteluista.

Konferenssivalmisteluja Suomen osalta johtava erityisedustaja Taalas tapasi vierailun aikana Dohassa muun muassa Afganistanin rauhasta neuvottelevia osapuolia.

Afganistan-konferenssin tavoitteena on jatkaa kansainvälisen yhteisön sekä Afganistanin hallituksen yhteisiä, Afganistanin kehitykseen ja vakauteen tähtääviä sitoumuksia. Suomi on yksi konferenssin isännistä yhdessä Afganistanin hallituksen ja YK:n kanssa.

Kehitysyhteistyöraamin puitteissa annettavien taloudellisten tukisitoumusten lisäksi konferenssissa tullaan hyväksymään kehitysyhteistyökumppanuutta ohjaava poliittinen julistus sekä kehitysyhteistyötavoitteita vuosille 2021–2024 määrittelevä tukiarkkitehtuuri.

Vierailun yhteydessä Taalas myös välitti kansainvälisen yhteisön puolesta rauhasta neuvottelevien osapuolten tietoon kansainvälisen yhteisön tuelleen määrittelemät keskeiset periaatteet, joilla tuetaan Afganistania kohti rauhaa ja vakautta.

Kansainvälinen yhteisö korostaa edustuksellisen ja afgaanivetoisen rauhanprosessin tärkeyttä, jonka tulee rakentua vuodesta 2001 saavutettujen poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten edistysten pohjalle. Ihmisoikeudet ja kansalaisten vapaus sekä erityisesti naisten, lasten ja vähemmistöryhmien aseman parantaminen ovat keskeisiä periaatteita, joita rauhanprosessissa tulee edistää.

Kansainvälinen yhteisö peräänkuuluttaa myös ponnisteluja pysyvän tulitauon saavuttamiseksi maahan, missä vuosikymmeniä jatkanut konflikti on vaikeuttanut kansainvälisen avun toimittamista sitä tarvitseville.

Erityisedustaja Taalas kertoi lisäksi konferenssinvalmistelujen etenemisestä. Genevessä voimassa olevien Covid-rajoitusten vuoksi, konferenssi tullaan pitämään virtuaalisena YK:n Palais De Nationsista käsin. Konferenssia voi seurata suorana lähetyksenä YK:n verkkosivuilta ja se tulkataan kaikille kuudelle viralliselle YK-kielelle.

Lisätietoja Afganistan-konferenssista löytyy konferenssin verkkosivuilta:  https://um.fi/afghanistan-conference-2020.

 

Lisätietoja:

Laila Clyne, erityisedustajan sijainen, +358 50 346 1719

Johanna Kaprio, viestintäkoordinaattori, +358 50 522 8916