Finland ger över 46 miljoner euro i humanitärt bistånd

Finland ger över 46 miljoner euro i humanitärt bistånd

Pressmeddelande 83/2015
16.3.2015

Finland ger 46,4 miljoner euro i humanitärt bistånd till de värst krisdrabbade områdena i världen. Med utvecklingsminister Sirpa Paateros beslut den 13 mars beviljas bistånd för att lindra brådskande nödsituationer i Syrien med närområden, Sydsudan,Centralafrikanska republiken och Ukraina. Mänskligt lidande lindras också i länder där utdragna kriser pågår, som Demokratiska republiken Kongo, Afghanistan och Jemen. Finlands stöd kanaliseras via FN-organisationer och finländska organisationer.

”De humanitära behoven är större än någonsin, och biståndsarbetarna är tvungna att jobba under stor press och allt svårare omständigheter. Finland anser att det är viktigt att bemöta både akuta och långvariga behov, så väl när det handlar om att skydda människor, som om hälsa, utbildning och mat. De humanitära biståndsorganisationerna ser till att hjälpen når fram effektivt också i de svåraste omständigheterna, som i Syrien, Sydsudan, Irak och Centralafrikanska republiken”, konstaterar minister Paatero.

Mest hjälp får Syrien och dess grannländer som lider av flyktingkrisen. Dit styrs 10 miljoner euro via olika organisationer. Mer än 12 miljoner människor i Syrien är i behov av akut nödhjälp, och över 3,7 miljoner syrier har flytt till grannländerna.

Den allvarliga humanitära kris som har brutit ut till följd av konflikten i Sydsudan fortsätter. De uppblossade våldsamheterna och matbristen har tvingat närmare två miljoner människor att flytta på sig inom landet eller att fly till grannländerna Sudan, Etiopien, Kenya och Uganda. Med de 6,4 miljonerna euro från Finland kommer de mest utsatta att få mat, hälsovård och skydd.

I Jemen har landets instabila säkerhetssituation och politiska kaos gjort att det humanitära hjälpbehovet har ökat. Mer än halva befolkningen, ungefär 16 miljoner människor, är i behov av humanitär hjälp. Över 10 miljoner av dem lider brist på mat. Med de 3 miljonerna euro från Finland får behövande hälsovård och mat.

Det stöd som Finland beviljar utgår i hög grad från FN:s appell om nödhjälp, som i år omfattade 14,6 miljarder euro. Appellen berör 12 länder men när man räknar med krisernas regionala inverkningar så täcker den 22 länder. Nästan hälften av summan gäller Syrien. Appellen för Sahelområdet är 1,8 miljarder euro och täcker nio länder. Nästan 80 miljoner människor i världen är i behov av humanitärt bistånd för närvarande. Finlands stöd kommer från anslagen för humanitärt bistånd som ingår i medlen för utvecklingssamarbetet.

De finländska organisationerna som hjälpen kanaliseras via är Finlands Röda Kors, Kyrkans Utlandshjälp, Fida International, World Vision Finland och Rädda Barnen. Förutom sin bilaterala verksamhet styr Finlands Röda Kors också stöd till Röda Korsets internationella kommitté ICRC, och till Internationella röda kors- och röda halvmånefederationen IFRC.

Mer information: minister Paateros pressattaché Juha Peltonen, tfn 050 554 6426, och Anna Gebremedhin, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 040 583 0149, fornamn.efternamn@formin.fi

Våren 2015 har följande summor beviljats i humanitärt bistånd:

  • Landsspecifika och områdesspecifika operationer sammanlagt 46,4 MEUR, varav 26,3 MEUR till Afrika, 15,8 MEUR till Mellanöstern, 3,3 MEUR till Asien och 1 MEUR till Europa.

  • Mellanöstern sammanlagt 15,8 MEUR

Krisen i Syrien 10 MEUR: UNHCR 3 MEUR regionalt,

WFP 1 MEUR

UNICEF 1 MEUR

WHO 1 MEUR

FRK/ICRC 2 MEUR

FRK 1 MEUR Jordanien

Kyrkans Utlandshjälp 500 000 EUR Jordanien

Rädda Barnen 500 000 EUR Irak

   Jemen 3 MEUR

WFP 2 MEUR

WHO 1 MEUR

Irak 1,8 MEUR

UNICEF 1 MEUR

FRK/IFRC 800 000 EUR

Palestinska områdena 1 MEUR UNRWA

  • Västafrika sammanlagt 3,75 MEUR

Sahel 2 MEUR (Mali, Niger, Burkina Faso, Mauretanien, Nigeria, Tchad, Kamerun, Senegal, Gambia)

FAO 1 MEUR

WFP 1 MEUR

Tchad 400 000 EUR FRK/IFRC

Ebola 1,35 MEUR

FRK/IFRC 1 MEUR (stödet beviljat 26.1.2015) Sierra Leone, Liberia och Guinea

Kyrkans Utlandshjälp 350 000 EUR Sierra Leone och Liberia

  • Afrikas horn sammanlagt 7,15 MEUR

Somalia 4,65 MEUR

WFP 2 MEUR

FRK/ICRC 1,5 MEUR

Kyrkans Utlandshjälp 650 000 EUR

Rädda Barnen 500 000 EUR

Kenya 1,5 MEUR

UNHCR 1 MEUR

World Vision Finland 500 000 EUR

Etiopien 1 MEUR UNHCR

  • Sudan och Sydsudan sammanlagt 8,4 MEUR

Sudan 2 MEUR UNICEF

Sydsudan 6,4 MEUR

UNHCR 2 MEUR regionalt

WFP 2 MEUR

FRK/ICRC 2 MEUR

Kyrkans Utlandshjälp 400 000 EUR

  • Centralafrika och de stora sjöarna, DRC sammanlagt 7 MEUR

Uganda 1,2 MEUR

World Vision Finland 500 000 EUR

Kyrkans Utlandshjälp 400 000 EUR

FIDA 300 000 EUR

Centralafrikanska republiken 3,1 MEUR

UNHCR 1 MEUR (regionalt)

WFP 1 MEUR

Kyrkans Utlandshjälp 700 000 EUR

FRK/ICRC 400 000 EUR

Demokratiska republiken Kongo 2,7 MEUR

FRK/ ICRC 1,5 MEUR

FIDA 700 000 EUR

Kyrkans Utlandshjälp 500 000 EUR

  • Asien sammanlagt 3,3 MEUR

Sydasien (Afghanistan, Pakistan, Iran) 1,5 MEUR UNHCR

Afghanistan 800 000 EUR FRK/ICRC

Myanmar 1 MEUR

Kyrkans Utlandshjälp 500 000 EUR

FRK/IFRC 500 000 EUR

  • Europa sammanlagt 1 MEUR

Ukraina 1 MEUR

UNHCR 500 000 EUR

WHO 500 000 EUR

WFP              Världslivsmedelsprogrammet (World Food Programme)

UNHCR        FN:s flyktingorganisation (United Nations High Commissioner for Refugees)

WHO              Världshälsoorganisationen (World Health Organization)

UNRWA        FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

UNICEF        FN:s barnfond (Children's Rights & Emergency Relief Organization)

FAO               FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ICRC             Internationella Röda Korskommittén (International Committee of the Red Cross)

IFRC              Internationella röda kors- och röda halvmånefederationen (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)

FRK                Finlands Röda Kors 

Tässä palvelussa myös