Offer för Ukrainakonflikten får humanitärt bistånd av Finland

Offer för Ukrainakonflikten får humanitärt bistånd av Finland

Pressmeddelande 64/2015
27.2.2015

Finland har beviljat 500 000 euro i humanitärt bistånd för att hjälpa offren för konflikten i Ukraina. Stödet styrs till Internationella röda kors- och röda halvmånefederationen IFRC via Röda Korset i Finland.

Det humanitära läget i Ukraina har försämrats snabbt och fem miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. ”I Ukraina har ungefär två miljoner människor redan tvingats lämna sina hem under mycket svåra omständigheter. Med det här beslutet hjälper vi dem”, konstaterar utvecklingsminister Sirpa Paatero. Man tror att antalet människor som blir tvungna att flytta kommer att öka på grund av nya oroligheter.

Konfliktoffren kommer att få mat, skydd, kläder, skolmaterial och hygienartiklar. Röda Korset i Finland stödjer IFRC med materialanskaffningarna och sänder en kommunikationsenhet till platsen.

Understödet tas från anslagen för humanitärt bistånd som ingår i Finlands utvecklingssamarbete.

För mera information: chefen för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik Anna Gebremedhin, tfn 0295 351 038

Tässä palvelussa myös