Finland ger ytterligare stöd till kampen mot ebola i Västafrika

Finland ger ytterligare stöd till kampen mot ebola i Västafrika

Pressmeddelande 27/2015
27.1.2015

Den 26 januari beviljade Finland en miljon euro i humanitärt bistånd till Internationella Röda Korsets ebolabekämpning i Västafrika. Stödet styrs till Internationella Röda kors- och Röda halvmånefederationen IFRC via Finlands Röda Kors.

Den ebolaepidemi som började i mars 2014 i de sydöstra delarna av Guinea har visat sig vara den värsta i historien och sjukdomsfall förekommer fortsättningsvis i området. De länder som drabbats hårdast av ebola, det vill säga Guinea, Sierra Leone och Liberia, behöver hjälp eftersom deras hälsovårdssystem som var svaga redan tidigare lider av resursbrist. För tillfället är det särskilt viktigt att förhindra nya smittfall. Även om man har lyckats reducera antalet smittfall ställvis har deras antal ökat på andra håll.  FN är bekymrat över att biståndsgivarnas intresse ska svalna trots att man inte fått bukt med epidemin ännu.

Finlands understöd riktas till Röda Kors- och Röda Halvmånefederationens informationsverksamhet, till att förbättra smittades tillgång till vård och för att avlidna ska begravas under säkra omständigheter, och dessutom till psykosocialt stöd och klinisk vård. Finlands Röda Kors deltar också i öppnandet av det nya vårdcentret i Kono, Sierra Leone, i form av IT-personal och personlig hjälp.

Finland har bidragit med humanitärt bistånd till åtgärderna mot ebola med 3,9 miljoner euro hittills. 2,2 miljoner euro har styrts via Finlands Röda Kors och IFRC. Stödet kommer från anslagen för humanitärt bistånd som ingår i Finlands utvecklingssamarbetsmedel. Förutom det humanitära biståndet gav Finland 7,1 miljoner euro till FN:s ebolafond i oktober 2014.

För mera information: chefen för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, Anna Gebremedhin, tfn 0295 351 038