Ytterligare humanitärt bistånd från Finland till Centralafrikanska republiken

Ytterligare humanitärt bistånd från Finland till Centralafrikanska republiken

Pressmeddelande 147/2014
24.6.2014

Finland beviljar ytterligare 1,5 miljoner euro i humanitärt bistånd till Centralafrikanska republiken där cirka hälften av befolkningen är i behov av humanitär hjälp. Över 560 000 har fått lämna sina hem. Efter konfliktens början har cirka 370 000 människor flytt till grannländerna.

"Läget i Centralafrikanska republiken är mycket oroväckande. Både inom landet och i grannlän-derna är flyktingarna kraftigt undernärda och det finns inte heller matproduktionsmöjligheter", säger utvecklingsminister Pekka Haavisto.

"Det katastrofala läget demonstreras av att FN räknar krisen i Centralafrikanska republiken till de tre värsta humanitära nödlägena i världen - vid sidan av Syrien och Sydsudan."

Finlands bistånd beviljas via världsmatprogrammet WFP.  Biståndet riktas också till undsättning av flyktingar i grannländerna Tchad, Demokratiska republiken Kongo, Republiken Kongo samt Kamerun.

Stödet kommer från anslagen för humanitärt bistånd inom Finlands utvecklingssamarbete.

För mera information: chefen för enheten för humanitärt bistånd Anna Gebremedhin, tfn + 358 40 583 0149.