Humanitärt bistånd från Finland till kampen mot ebolaepidemin

Humanitärt bistånd från Finland till kampen mot ebolaepidemin

Pressmeddelande 174/2014
13.8.2014

På beslut av utvecklingsminister Pekka Haavisto finansierar utrikesministeriet, via Röda Korset, Röda korsets och Röda Halvmånens föreningars internationella förbunds arbete mot ebola med 280 000 euro samt Världshälsoorganisationen WHO:s arbete med 500 000 euro.

WHO har utlyst ebolaepidemin till internationellt nödläge. Enligt en situationsrapport från WHO finns det över 1700 fall av ebola, varav nästan tusen har lett till döden. "Situationen är alarmerande om antalet smittade ökar. Om epidemin i Västafrika inte kan stoppas är följderna katastrofala" konstaterar minister Haavisto.  

Om ebolaepidemin fortsätter förmår ländernas egna hälso- och sjukvårdssystem inte svara på situationen. Det råder brist på vårdpersonal inom området. På begäran av WHO och det lokala hälsovårdsministeriet håller Röda Korset och Röda Halvmånens föreningars internationella förbund på att för första gången grunda en klinik i Kenema i Sierra Leone som ska fokusera på vård av ebolapatienter. Läkare utan gränser och WHO kommer att erbjuda tekniskt stöd. Finlands Röda Kors stöder insatsen via professionella delegater.

För närvarande har 6,5 miljoner euro av WHO:s nödhjälpsbegäran om 33,4 miljoner euro uppnåtts. WHO:s mål är att få bukt med sjukdomen och hindra spridningen av den till grannländerna.

Även Kyrkans Utlandshjälp riktar en del av de medel utrikesministeriet beviljat för Utlandshjälpens arbete i Liberia till kampen mot ebola.

Stödet går från anslagen för humanitärt bistånd inom Finlands utvecklingssamarbete.

För mera information: enheten för humanitärt bistånd, ställföreträdande enhetschef Kaisa Heikkilä, tfn 040 352 0739