Suomelle kanne yhdenvertaista kohtelua edistävän elimen toimivallan puuttumisesta työelämän kysymyksissä

Suomelle kanne direktiivissä 2000/43/EY tarkoitetun yhdenvertaista kohtelua edistävän elimen toimivallan puuttumisesta työelämän kysymyksissä

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 550/2014
10.12.2014

Suomi on 26.11.2014 vastaanottanut kanteen, jonka Euroopan komissio on nostanut Suomea vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa. Kanne koskee rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanoa koskevan direktiivin 2000/43/EY täytäntöönpanoa Suomessa. Kanne perustuu komission 10.7.2014 tekemään päätökseen viedä asia unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi (komission lehdistötiedote IP/14/811).

Komissio katsoo, että Suomi ei ole täyttänyt kyseisen direktiivin mukaisia velvoitteitaan jättäessään nimeämättä elimen, jolla on toimivalta suorittaa direktiivin 13 artiklassa edellytettyjä tehtäviä työelämän alalla, ja varmistamatta, että nämä tehtävät tosiasiallisesti suoritetaan.

Komissio on antanut Suomelle asiaa koskevan virallisen huomautuksen 24.6.2013 ja perustellun lausunnon 22.11.2013. Nyt nostamallaan kanteella komissio saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Suomen on toimitettava vastineensa unionin tuomioistuimelle 5.3.2015 mennessä.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Henriikka Leppo, ulkoasiainministeriö, puh. 0295 351 046