Suomelle johtorooli kansainvälisessä tasa-arvotyössä naisten oikeuksien juhlavuonna

Suomi on valittu johtajistoon YK:n yhteistyöaloitteessa, jolla vauhditetaan tasa-arvotavoitteiden saavuttamista maailmanlaajuisesti. Suomen vastuualue koskee teknologian ja innovaatioiden edistämistä.

Generation Equality -prosessi keskittyy kuudelle osa-alueelle, joilla sukupuolten välinen tasa-arvo on edistynyt kaikkein hitaimmin 25 vuotta Pekingin naisten oikeuksien toimintaohjelman hyväksymisen jälkeen. Suomen kanssa teknologia- ja innovaatioyhteistyöstä vastaavat seuraavien viiden vuoden aikana Tunisia ja Armenia. Ryhmässä ovat mukana myös muun muassa Unicef ja kansainvälinen televiestintäliitto ITU.

Prosessin muut osa-alueet paneutuvat sukupuolittuneen väkivallan, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien, taloudellisen oikeudenmukaisuuden, ilmastonmuutoksen ja tasa-arvon sekä naisjohtajuuden kysymyksiin.

”Suomi on teknologian ja innovaatioiden edelläkävijä. Erilaisin digitaalisin ja teknologisin ratkaisuin voidaan edistää tyttöjen koulunkäyntiä kehitysmaissa. Tekoäly voi tarjota ratkaisuja moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja tasa-arvonäkökulma on tärkeää ottaa huomioon sen kehittämisessä. Suomella on vahvaa osaamista myös sosiaalisissa innovaatioissa. Toivommekin, että suomalaistoimijat lähtisivät laajasti mukaan yhteistyöhön, jonka avulla voidaan saattaa enemmän ihmisiä teknologian pariin ja kuroa umpeen sukupuolten välistä kuilua teknologia-alalla”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Pekingin julistuksen merkkivuoden lisäksi YK:n tasa-arvojärjestö UN Women viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlaansa. UN Women vastaa sukupuolten tasa-arvon ottamisesta huomioon koko YK-järjestelmän toiminnassa, määrittää aihepiiriä koskevia kansainvälisiä linjauksia ja toimintatapoja ja toteuttaa hankkeita lähes sadassa maassa.

Suomi on järjestön pitkäaikainen poliittinen ja taloudellinen tukija.

”UN Womenin ansiosta sukupuolten tasa-arvo on noussut vahvemmin esiin poliittisessa keskustelussa ja johtanut useissa maailman maissa lakimuutoksiin, jotka ovat lisänneet esimerkiksi naisten poliittista osallistumista ja vähentäneet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.  Tasa-arvo on Suomelle tärkeä ulkopolitiikan painotus ja UN Women siten luonteva YK-kumppanimme”, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto.

Pekingissä vuonna 1995 määriteltyjä tasa-arvotavoitteita ei ole vielä saavutettu kokonaan missään maailman maassa. Tänä vuonna edistystä hidastaa muun muassa koronaviruspandemia. UN Women on koordinoinut naisten ja tyttöjen ottamista huomioon globaaleissa toimissa ja vastannut tarpeisiin maakohtaisten ohjelmiensa kautta.

Suomi on tänä vuonna YK:n tasa-arvojärjestön suurin yleisrahoittaja 19 miljoonalla eurolla ja toimii järjestön johtokunnan puheenjohtajana.

Lisätietoa Generation Equality prosessista(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoja: Tanja Leikas-Bottà, lähetystöneuvos, puh. 050 408 7110.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi