Suomalaiset lähialueasiantuntijat koolla Helsingissä

Ulkoasianministeriö ja Finpro järjestävät torstaina 16. elokuuta asiantuntijatapaamisen kansainvälisissä rahoituslaitoksissa ja järjestöissä lähialueyhteistyöhankkeiden parissa työskenteleville suomalaisille asiantuntijoille.

Tilaisuuteen osallistuu Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankissa, Maailmanpankissa, Euroopan neuvoston kehityspankissa, Euroopan komission ulkosuhteiden osastolla, OECD:ssä, ILO:ssa, UNDP:ssä ja CERN:ssä työskenteleviä asiantuntijoita.

Ulkoasiainministeriön lähialueyhteistyön yksikkö koordinoi Luoteis-Venäjällä ja Kaliningradissa sekä Virossa, Latviassa ja Liettuassa tapahtuvaa lähialueyhteistyötä. Suomen lähialueyhteistyön olennaisena osana on toimia yhteistyössä kansainvälisten rahoituslaitosten ja järjestöjen kanssa ja hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Asiantuntijat toimivat ympäristö-, ydinturva-, energia-, metsä- ja liikenne-, maaseudun ja elintarvikehuollon kehittämisen, sosiaali- ja terveydenhuollon, naisyrittäjyyden sekä informaatioteknologian sektoreilla.


Lisätietoja: lähialueyhteistyöyksikön päällikkö Markku Kauppinen, ulkoasiainministeriö, puh: 09 – 1341 5625.


Lähialueyhteistyö käynnistää vientihankkeita(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Baltian maat
Latvia
Liettua
Venäjä
Viro
liikenne
lähialueyhteistyö
metsätalous
tietotekniikka
ympäristönsuojelu