Finländarna vill främja kvinnors och flickors ställning genom utvecklingssamarbete

Finländarna vill främja kvinnors och flickors ställning genom utvecklingssamarbete

Pressmeddelande 123/2017
29.6.2017

Finländarna är fortsatt positivt inställda till utvecklingssamarbetet. Enligt en enkät som utrikesministeriet låtit göra anser 85 procent av finländarna att utvecklingssamarbetet är viktigt. Finländarna är särskilt positivt inställda till verksamheten för att främja kvinnors och flickors ställning.

Andelen som anser att utvecklingssamarbetet är viktigt har ökat stadigt sedan 2010. Andelen som anser att utvecklingssamarbetet är mycket viktigt är nu sex procentenheter större än i fjol. Dessutom anser allt fler, 19 procent av dem som deltagit i enkäten, att utvecklingssamarbetet har avgörande betydelse när det gäller att lyfta utvecklingsländerna ur fattigdomen.

Medborgarna stöder det viktigaste målet för Finlands utvecklingspolitik, nämligen verksamheten för att främja flickors och kvinnors ställning och rättigheter. Merparten, 64 procent av finländarna, anser att denna är det bästa sättet att minska den globala ojämlikheten. Finländarna skulle främja kvinnors och flickors ställning framför allt genom att öka utbildningen och utplåna våld och utnyttjande.

”Ute i världen är Finland känt för sin verksamhet för att främja kvinnors och flickors ställning. Detta år har vi särskilt ökat vårt bistånd till verksamheten för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter. Det är bra att höra att finländarna sätter stort värde på detta arbete”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Om finländarna själva hade möjlighet att välja ett område för utvecklingssamarbete, skulle kvinnors och flickors frågor vara på andra plats strax efter utbildningen.

Kamp mot klimatförändringen genom utvecklingsbistånd

Finländarna anser att utvecklingssamarbetet är en effektiv metod att öka den globala säkerheten. Allt fler, 86 procent av medborgarna, anser att flyktingkriser kan förebyggas genom utvecklingssamarbete. Dessutom anser hela 90 procent av deltagarna att Finlands humanitära bistånd är viktigt.

Mer än hälften av finländarna är övertygade om att klimatförändringen kan bromsas genom utvecklingssamarbete.

”Många globala problem syns i medierna och därför är folk medvetet om dem. Det verkar också som om det i dag i Finland finns en mer internationell generation som tycker att vi måste vara med och avhjälpa globala problem”, säger Juho Rahkonen, forskningschef på Taloustutkimus.

Information om resultat

Enkäten lyfte också fram behovet av att öka och förbättra informationen om resultat. Merparten av deltagarna bedömer att Finlands utvecklingssamarbete är effektivt och resultatrikt, men deras andel har minskat något de senaste åren.

”Ministeriet är medvetet om behovet. För att hedra Finlands 100-årsjubileum lägger vi ut 100 utvecklingsresultat på vår webbplats och nästa år sammanställer vi en mer omfattande resultatrapport”, säger minister Mykkänen.

Enkäten genomfördes i form av besöksintervjuer och i den deltog 1 007 finländare i maj. Enkäten gjordes på uppdrag av utrikesministeriet. Ministeriet har utrett medborgarnas åsikter årligen sedan 2002.

Utdrag ur resultaten:

  • 85 % anser att utvecklingssamarbetet är viktigt eller ganska viktigt (2016: 84 %)
  • 61 % anser att Finlands utvecklingssamarbete är effektivt och resultatrikt (2016: 61 %)
  • Allt fler, dvs. 19 % (2016: 14 %), anser att utvecklingssamarbetet har avgörande betydelse när det gäller att lyfta utvecklingsländerna ur fattigdomen
  • Om finländarna hade möjlighet att välja ett område för utvecklingssamarbete, skulle det vara utbildning (16 %), kvinnors och flickors frågor (15 %) samt Afrika (14 %)
  • 86 % av medborgarna tänker att flyktingkriser kan förebyggas genom utvecklingssamarbete (2016: 80 %)

Mer information: Juho Rahkonen, forskningschef, Taloustutkimus, telefon 050 375 9008, juho.rahkonen@taloustutkimus.fi och Marja Koskela, diplomatisk rådgivare till utrikeshandels- och utvecklingsministern, telefon +358 40 352 0463.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.