Finländskt kunnande inom arbetarskydd blir exportprodukt - Finland deltar i ILO:s spetsprojekt

Finländskt kunnande inom arbetarskydd blir exportprodukt - Finland deltar i ILO:s spetsprojekt

SHM INFORMERAR 267/2014
25.11.2014

Finland deltar som grundande medlem i Internationella arbetsorganisationen ILO:s nya program, vars syfte är att hjälpa utvecklingsländerna att förbättra arbetsförhållandena samt minska olycksriskerna och yrkessjukdomarna.

”Vi vill tillämpa finländskt kunnande inom arbetarskydd för att förbättra arbetsförhållandena i målländerna genom att främja ett människovärdigt arbete.  Om arbetet är jämlikt och tryggt förbättras även produktiviteten och konkurrenskraften”, säger social- och hälsovårdsminister Laura Räty.

Det nya flaggskeppsprogrammet stöds av G20-länderna och det är fråga om ett betydande globalt samarbete inom en sektor där Finland besitter ett högt värderat kunnande och yrkesskicklighet. Finlands gedigna erfarenhet grundar sig på ett trepartssarmarbete mellan arbetsmarknadsparterna och staten. Förutom Finland har även USA meddelat att de deltar i programmet som grundande medlem.

Arbetarskydd och arbetshälsa är grundläggande mänskliga rättigheter som måste tryggas för alla. Trots det dör varje år 2,3 miljoner människor på arbetsplatserna. Med andra ord dör en arbetstagare var 15:e sekund på en arbetsplats någonstans i världen.

Utgångspunkten för Finlands utvecklingspolitik och -samarbete är en grön, engagerande ekonomi baserad på hållbar användning av naturresurser, utan att glömma människors välfärd och social jämlikhet. Ett av de viktigaste målen är att skapa människovärdigt arbete och välfärd för så många människor som möjligt. Genom att stöda trygga och hälsosamma arbetsmiljöer kan man minska fattigdomen, marginaliseringen och det mänskliga lidandet i utvecklingsländerna.

”Målet med utvecklingssamarbetet är att stärka samhällena så att människorna kommer på fötter och själva kan bidra till fortsatt utveckling. Även i samarbetet med företagen är det ytterst viktigt att mänskliga rättigheter beaktas under alla omständigheter och att samarbetet gynnar parterna. En bestående förändring sker endast om man i hela världen kan försörja sig på sitt arbete och sin yrkeskunskap. Det är också i den finländska arbetstagarens intresse att arbetshälsa, uppskattning av yrket och en hygglig lön förverkligas överallt i världen. Finland deltar i ILO:s projekt med en betydande insats, både ekonomiskt och med sakkunskap”, betonar utvecklingsminister Sirpa Paatero.

ILO:s generaldirektör Guy Ryder besöker som bäst Finland på inbjudan av arbetsminister Lauri Ihalainen.

För mera information: konsultativ tjänsteman Wiking Husberg, SHM, tfn 029 516 3475, utrikessekreterare Ville Lahelma, UM, tfn 050 462 0251