Suomalais-ruotsalaisen työryhmän raportti valmistunut maiden kaupan rajaesteiden vähentämiseksi

Suomen ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi ja Ruotsin kauppaministeri Leif Pagrotsky päättivät perustaa helmikuussa 2000 työryhmän, jonka työn tavoitteena oli vähentää tai poistaa rajaesteitä ja edistää integraatiota Ruotsin ja Suomen välillä. Suomalais-ruotsalainen työryhmä jätti perjantaina 9.6.2000 raporttinsa molemmille ulkomaankauppaministereille.

Työryhmän työn tavoitteena on ollut osittain selvittää, mitä rajaesteitä on Ruotsin ja Suomen välillä ja osittain arvioida, millä tasolla niihin voidaan löytää ratkaisu. Raportti keskittyy konkreettisiin toimenpide-esityksiin.

Raportti käsittelee noin kahtakymmentä estettä, jotka on jaettu viiteen kategoriaan; työmarkkinakysymykset, kulttuuri ja koulutus, elinkeinoelämäkysymykset sekä vero- ja tullikysymykset. Ahvenanmaata käsittelevässä luvussa otetaan esille koulutuskysymykset sekä vero- ja tullikysymykset.

Työryhmän esitykset tähtäävät liikkuvuuden parantamiseen yksityisten kansalaisten ja elinkeinon harjoittajien osalta. Raportissa tuodaan esille esimerkkejä alueista, joissa on tapahtunut liikkumista positiiviseen suuntaan kuten kilpailusektori ja siellä erityisesti yhteiset katsastussäännöt ja koneiden kuljettajatodistukset sekä opintonäytteiden siirrot.

Lisätietoja raportista antavat:
Lähetystöneuvos Caj Söderlund /UM, puh. 1341 5659, ja ylitarkastaja Martin Björklund /KTM, puh. 160 4024.
Raportti (doc, 66kb)