Finländsk-svensk arbetsgrupp behandlar minoritetsspråk

Utrikesministeriet i Finland och Näringsdepartementet i Sverige tillsätter en gemensam arbetsgrupp, för att behandla aktuella minoritets- och minoritetsspråksfrågor. Arbetsgruppen skall följa utvecklingen av minoriteterna ställning och lagstiftningen för minoritetsspråk. Arbetsgruppen skall utgöra ett forum för dialog och utbyte av erfarenheter som kan ta upp olika problem och ge förslag till hur dessa skall lösas. . Arbetsgruppen har rätt att höra sakkunniga, att ge utlåtanden , förslag eller rekommendationer med anledning av sina iakttagelser. Arbetsgruppen rapporterar regelbundet om sin verksamhet till uppdragsgivarna.

Till finländska medlemmar av arbetsgruppen har kallats specialrådgivare Tarja Kantola från utrikesministeriet, direktör Kirsi Lindroos och, direktör Kristian Slotte från undervisningsminsiteriet samt kulturrådet Tapani Suominen från Finlands ambassad i Stockholm. Som ordförande för den finländska sektionen av gruppen fungerar Kristian Slotte. Han alternerar med ordföranden för den svenska sektionen som ordförande för arbetsgruppen
De svenska representanterna är departementssekreterare Kristin Forsgren från utrikesdepartementet, departementsrådet Gunnar Hermanson från näringsdepartementet, kanslirådet Ingrid Johansson-Lind från kulturdepartementet och departementssekreterare Catharina Wettergren från utbildningsdepartementet. Gunnar Hermanson är ordförande för den svenska sektionen.


Ruotsi
Suomi
ihmisoikeudet
kulttuuri