Suomalainen valittu sotarikostuomioistuimen tuomariksi

Korkeimman oikeuden jäsen, oikeusneuvos Per-Johan Lindholm on valittu entisen Jugoslavian alueella tapahtuneita sotarikoksia käsittelevän tuomioistuimen (ICTY) ad litem -tuomariksi YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa 12. kesäkuuta pidetyssä vaalissa. Lindholm on toiminut korkeimman oikeuden jäsenenä vuodesta 1979.

ICTY perustettiin 1993 YK:n turvallisuusneuvoston päätöksellä syyttämään ja tuomitsemaan henkilöt, jotka ovat syyllistyneet vakaviin kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin entisen Jugoslavian alueella. Tuomioistuimessa, joka toimii Haagissa, on 14 varsinaista tuomaria.

Tehostaakseen tuomioistuimen toimintaa YK:n turvallisuusneuvosto päätti 30.11.2000 lisätä ICTY:n tuomarivahvuutta ad litem -tuomareilla. YK:n pääsihteeri voi tuomioistuimen presidentin pyynnöstä määrätä ad litem -tuomarin osallistumaan yksittäisen jutun käsittelyyn tuomioistuimen varsinaisten tuomareiden lisäksi. Ad litem -tuomarit valittiin neljän vuoden toimikaudeksi 12.6.2001 alkaen.

Lindholmin lisäksi vaalissa valittiin 61 ehdokkaasta 26 muuta tuomaria seuraavista maista: Singapore, Japani, Filippiinit, Etelä-Afrikan tasavalta, Ranska, Marokko, Irlanti, Senegal, Malesia, Saksa, Tshekin tasavalta, Ukraina, Kolumbia, Tanska, Italia, Kanada, Argentiina, Belgia, Espanja, Libanon, Gambia, Ruotsi, Mali, Alankomaat, Unkari ja Madagaskar.

Ensimmäiset ad litem -tuomarit aloittanevat tuomioistuimen oikeudenkäyntijaostoissa vuoden 2001 lopussa.

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Sari Mäkelä, UM/oikeudellinen osasto, puh. 1341 5588

YK
kansainvälinen oikeus