Laura Londén från Finland får en hög FN-tjänst

Laura Londén från Finland får en hög FN-tjänst

Pressmeddelande 226/2015
16.10.2015

Laura Londén från Finland har valts till biträdande generalsekreterare i FN och till vice generaldirektör med ansvar för FN:s befolkningsfond UNFPAs förvaltning.

Londén inleder sitt nya uppdrag i december. I egenskap av FN:s biträdande generalsekreterare (Assistant Secretary General) och vice generaldirektör (Deputy Executive Director, Management) är hon verksam som UNFPA:s förvaltningsdirektör och svarar för utvecklandet av organisationen i synnerhet med tanke på handlingsprogrammet och målen gällande hållbar utveckling, vilka godkändes vid FN:s toppmöte i september.

”Jag är mycket glad över det här uppdraget. Det är inspirerande att få arbeta på en plats som är central med tanke på både UNFPA och hela FN-systemet och det internationella samfundet just nu när de nya målen för hållbar utveckling börjar förverkligas”, säger Laura Londén.

”En stor del av de nya målen för hållbar utveckling ingår i kärnan av UNFPAs verksamhet. Detta är en unik chans, som sporrar men också kräver att organisationens verksamhet utvecklas och effektiveras mera än tidigare”, tillägger hon.

Londén jobbar för tillfället som chef för personalavdelningen vid FN:s biståndsorgan för palestinska flyktingar UNRWA. Hon har mera än 25 års erfarenhet av arbete i olika FN-organisationer, bl.a. med flyktingfrågor, fredsbevarande och förvaltning. Londén har arbetat vid flera FN-organisationers huvudkvarter samt på fältkontor bl.a. i New York, Sierra Leone, Israel, Östra Timor, Bosnien-Hercegovina, Schweiz, Österrike och Kroatien. Till sin utbildning är Londén politices magister.

UNFPA, som koncentrerar sig på befolknings- och utvecklingsfrågor, har till uppgift att främja kvinnors och flickors rättigheter samt sexuella och reproduktiva hälsa. I detta ingår t.ex. att främja familjeplanering samt minska dödligheten bland mammor och barn.

Finland är en av de största finansiärerna av UNFPA. I år ger Finland organisationen ett allmänt stöd på 33,55 miljoner euro. UNFPA  är den av FN-organisationerna som får det största allmänna stödet av Finland, och Finland kommer att fortsätta som en betydande finansiär av organisationen. Nästa år uppskattas stödet uppgå till cirka 15–18 miljoner euro. I den finska utvecklingspolitiken prioriteras främjandet av jämställdheten mellan könen samt kvinnors och flickors rättigheter och ställning.

Ytterligare upplysningar: Tiina Nikkinen, ansvarig tjänsteman, enheten för FN:s utvecklingsfrågor, utrikesministeriet, tfn 0295 351 483, tiina.nikkinen@formin.fi

Begäran om att få intervjua Laura Londén: informatör Kirsi Pere, utrikesministeriet, tfn 050 462 6313, kirsi.pere@formin.fi