Kampanjen Solidarity Sabbath motverkar antisemitism

Kampanjen Solidarity Sabbath motverkar antisemitism

Pressmeddelande 136/2015
22.5.2015

Fredagen den 22 maj deltar Finland liksom många andra europeiska länder i kampanjen Solidarity Sabbath. Kampanjens syfte är att lyfta fram behovet av att agera mot antisemitism: hataktioner och -retorik har ökat de senaste åren på bägge sidor av Atlanten.

De deltagande länderna uttrycker samma dag på olika sätt sitt engagemang för motverkandet av antisemitism. Till exempel Förenta staternas president Barack Obama håller ett tal i ämnet i synagogan i Washington. Finland informerar om sina åtgärder mot antisemitism.

Finland har förbundit sig att motverka antisemitism som en del av bekämpandet av diskriminering och rasism för att förverkliga religions- och åsiktsfrihet. Det blir allt viktigare att sträva efter att motverka våldshetsande uttalanden både på webben och även i övrigt. I statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna som godkändes 2014 förband man sig till nolltolerans i fråga om all hatretorik.

År 2010 ändrades läroplanen för skolor på högstadienivå så att behandlingen av förintelsen (holocaust) lades till som en del av fostran om etik och mänskliga rättigheter. På minnesdagen för förintelsens offer den 27 januari ordnas också i Finland många evenemang för att minnas förintelsen. På huvudevenemanget 2015 höll Republikens president Sauli Niinistö tal.   

För arrangemangen kring kampanjen svarar den amerikanska stiftelsen för mänskliga rättigheter Tom Lantos.

Mera information om innehållet i kampanjen Solidary Sabbat fås på webbplatsen http://solidaritysabbath.org/. På webbplatsen kan man också underteckna en vädjan i frågan.

För mera information: ambassadören för mänskliga rättigheter Rauno Merisaari, tfn 0295 350 974.

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa