Sisäministerit ja ulkoministerit keskustelevat EU:n maahanmuuttopolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta

EU:n sisä- ja ulkoministerit tapaavat videokokouksessa 15.3. Suomea kokouksessa edustavat ulkoministeri Pekka Haavisto ja valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen. Kokouksen teemana on EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkauudistuksen ulkoinen ulottuvuus. Tämä tarkoittaa molempia osapuolia hyödyttäviä muuttoliikkeeseen liittyviä kumppanuuksia EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä koordinaation tehostamista eri toimijoiden välillä.

Poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen kehitys naapurimaissamme vaikuttaa suoraan myös EU:n vakauteen ja turvallisuuteen. On tärkeää luoda tasavertaisia ja kestäviä kumppanuuksia muuttoliikkeen lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Näin edistetään EU:n tavoitteita ja voidaan vaikuttaa esimerkiksi pakotetun muuttoliikkeen perimmäisiin syihin, sanoo ulkoministeri Haavisto. 

Meidän tulee pyrkiä siihen, että myös kumppanimaiden maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka olisi kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa, valtiosihteeri Parviainen täydentää.

Euroopan komissio antoi syyskuussa 2020 kokonaisvaltaisen tiedonannon maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta. Maahanmuuton ulkosuhteiden osalta komissio pyrkii kumppanuuksien vahvistamiseen yhä strategisemmin ja kokonaisvaltaisemmin.

Tarvitsemme laajempaa dialogia kumppanimaiden kanssa ja muuttoliikkeen kysymyksistä on keskusteltava osana EU:n suhteita unionin ulkopuolisten maiden kanssa. Ollaksemme uskottava kumppani, meidän on myös kiireesti edistettävä EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistuksen maaliin saattamista ratkaisemalla jäsenmaita jakavat kysymykset, Parviainen toteaa.

Kahdenvälistä yhteistyötä ja EU-tason kumppanuuksia koordinoitava paremmin 

Komissio on myös todennut, että jäsenmaiden kahdenvälistä yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja EU-tason kumppanuuksia on koordinoitava tehokkaasti, jotta työ olisi johdonmukaista. Koordinaatiota täytyy tiivistää niin EU-tasolla, jäsenvaltioiden kansallisella tasolla kuin toisaalta näiden kahden tason välillä.  

Myös EU:n omien toimijoiden välistä koordinaatiota kentällä täytyy kehittää, jotta työmme olisi tuloksellisempaa. Esimerkiksi oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen, kuten Frontexin, ja EU:n kriisinhallintaoperaatioiden yhteistyötä tulisi vahvistaa, sanoo valtiosihteeri Parviainen.

Lisätietoja:
ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, sisäministeriö, p. 040 720 22 16, laura.yli-vakkuri@intermin.fi 
ministeri Haaviston erityisavustaja Jeri Aalto, ulkoministeriö, p. 050 472 0725, jeri.aalto@formin.fi