Selvitys intersukupuolisten ihmisten kokemuksista valmistunut

Osana kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa oikeusministeriö ja ulkoministeriö ovat teettäneet laadullisen selvityksen intersukupuolisten henkilöiden oikeuksista ja kokemuksista. Selvityksen tarkoituksena oli selvittää, miten intersukupuolisten lasten syntymän yhteydessä tehdyt ratkaisut sekä lapsuus- ja nuoruusajan hoidot ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä.

Selvityksessä tarkastellaan intersukupuolisten ihmisten ja intersukupuolisten lasten vanhempien kokemuksia suomalaisessa terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa. Lisäksi tarkastellaan sitä, minkälaista tietoa ja tukea intersukupuolisten lasten vanhemmille on annettu, ja minkälaista tietoa ja tukea he kokevat tarvitsevansa. Selvityksessä esitellään hyviä käytäntöjä intersukupuolisten lasten huomioimiseen päivähoidossa, koulussa, harrastuksissa ja terveydenhuollossa.

Laadullisen selvityksen aineistona on 12 intersukupuolisen ihmisen ja kuuden vanhemman haastattelut ja verkkokyselyvastukset. Aineisto ja osallistujat eivät muodosta määrällisesti edustavaa otosta. Vastaajien kokemukset ovat sen sijaan asiantuntevia kuvauksia siitä, millaisten kokemusten ja kysymysten kanssa intersukupuoliset ihmiset elävät.

Intersukupuolisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilön keholliset sukupuolta määrittävät tekijät eivät synnynnäisesti ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolisuus on osa ihmiskehon sukupuolipiirteiden luontaista vaihtelua. Arviot intersukupuolisten ihmisten määrästä vaihtelevat 0,02 prosentin ja 1,7 prosentin välillä.

Lisätietoja:
selvityksen tekijä, riippumaton asiantuntija Tikli Oikarinen, puh. 050 574 2086,
neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman, oikeusministeriö, puh. 0295 150 293, etunimi.sukunimi@om.fi,
lainsäädäntöneuvos Janina Hasenson, ulkoministeriö, puh. 0295 351 902, etunimi.sukunimi@formin.fi