Storevenemang samlar över 1100 medieproffs från olika delar av världen till Helsingfors

Storevenemang samlar över 1100 medieproffs från olika delar av världen till Helsingfors

Pressmeddelande 80/2016
26.4.2016

Finland står värd för internationella pressfrihetsdagen (World Press Freedom Day) i Helsingfors den 3–4 maj 2016. Evenemanget riktar sig till journalister och representanter för mediebranschen.

Över 1100 från över 100 olika länder kommer att delta i evenemanget som ordnas för 25 gången och för första gången i ett nordiskt land.  Republikens president Sauli Niinistö, evenemangets beskyddare, delar ut UNESCOs Guillermo Cano -pris till den azerbajdzjanske journalisen Khadija Ismayilova. Under evenemangets öppning talar statsminister Juha Sipilä, Unescos generalsekreterare Irina Bokova och Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen.

Temat för evenemanget informationsfrihet  

Finland är ett modelland för pressfrihet och har haft det bästa pressfrihetsindexet sedan 2009. Under det gångna året firar man 250 -årsjubiléet för den nordiska tryckfrihetsförordningen, och därför har man som huvudtema för den internationella pressfrihetsdagen valt Access to Information and Fundamental Freedoms – This is Your Right! Under seminariet behandlas bl.a. frågor som gäller journalisterns säkerhet, etik, privata skydd samt hatprat.

I år tar man under konferensen även för första gången, vid sidan av pressfriheten, upp konstnärlig uttrycksfrihet och förhållandet mellan dessa. Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen deltar i två seminarier om ämnet.  Måndagen den 2 maj diskuterar minister Grahn-Laasonen under ett sidoevenemang med de övriga nordiska kulturministrarna samt UNESCOs generalsekreterare Irina Bokova och president Tarja Halonen om konstnärlig frihet i en digital miljö. Seminariet är en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Under måndagseftermiddagen deltar minister Grahn-Laasonen i ett seminarium om mediefostran, med fokus på informationsläskunnigheten i de baltiska och de nordiska länderna. Tisdagen den 3 maj öppnar minister Grahn-Laasonen parallellsessionen ”Is Artistic Freedom a New Development Challenge” om konstnärers uttrycksfrihet och mobilitet.

Generalsekreterare Bokova för bilaterala samtal med utrikesminister Timo Soini samt utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Finland stöder över 50 journalisers deltagande i konferensen

Ett motsvarandeevenemang av UNESCO ordnas nästa år i Jakarta, Indonesien. Utrikesministeriet har kallat fyra unga indonesiska journaliststuderande att bekanta sig med projektet Youth News Room som en del av förberedelserna för nästa års evenemang.

Utrikesministeriet har även bjudit in 20 journalister från utvecklingsländer och ordnar under veckan även annat program med temat yttrandefrihet på olika håll i Finland. Journaliser erbjuds en möjlighet att träffa kolleger från olika delar av världen samt att bekanta sig med bl.a. det finländska mediefältet, yttrandefrihetens tradition och utbildningssystemet. I temabesöket deltar journalister från Myanmar, Tanzania, Egypten, Tunisien, Libyen, Etiopien, Zambia, Sydafrika, Botswana, Mocambique, Nigeria och Honduras.

Därutöver har utrikesministeriet inbjudit ca 20 journaliser från Europa och närliggande områden.

Utrikesministeriet ordnar i samarbete med Freedom Online Coalition (FOC) ett separat seminarium om skydd av mänskliga rättigheter i en webbmiljö. I ett annat separat seminarium behandlas resultat från uttrycksfrihetsprojektet i Norra Afrika och Mellanöstern som stöds av Finland och har förverkligats av Unesco.

Huvudföreläsningarna i Finladiasalen kan ses i direktsändning på UNESCOs webbplats på adressen: http://en.unesco.org/world-press-freedom-day-2016.

Följ med evenemanget på Twitter: #WPFD2016

Ytterligare information:     

  • Unescos konferens: kulturrådet Zabrina Holmström (UKM), tfn 02953 30114, Henna Knuuttila (UM), tfn 0295351425
  • Uttrycksfrihetsprojektet för Norra Afrika och Mellanöstern: inspektör Suvi Sipilä, tfn 0295 351 758
  • Mediebesök: enhetens chef Johanna Kotkajärvi, tfn 050 4010 380
  • FOC-seminariet: Ritva Backström, tfn 0295 351 799