Tysklands förbundspresident och fru Rau besöker Finland

Tysklands förbundspresident Johannes Rau och fru Christina Rau anlände måndagen 10 september på ett tredagsrbesök till Finland. Besöket började med de officiella mottagningsceremonierna vid presidentens slott och fortsatte med samtal mellan förbundspresident Rau och president tarja Halonen i slottet. I diskussionera behandlade man bl.a EUs utvidgning och unionen framtid samt säkerhetspolitiken. Angående EU-utvidgningen poängterade vardera presidenten folkopinionens betydelse. Republikens president Tarja Halonen konstaterade på presskonferensen efter förhandlingarna, att unionens utvidgning är en demorkatiska process och att den behöver stöd från vanliga mäniskor såväl i ansökarländerna som i de nuvarande medlemsländerna. Förbundspresident Rau ansåg det vara viktigt att alla EU-länder även i framtiden får bestämma om sina egna itnerna strukturer. Han gav sitt stöd åt tanken att maktförhållandena mellan unionen och medlemsländerna skulle bestämmas genom en EU-grundlag. På frågan om ett möjligt finländsk NATo-medlemskp svarade förbundspresident Rau att Tyskland alltid mycket gärna samarbetar med Finland, men bslutet är Finlands egen sak.

Efter diskussionerna och presskonferensen åt förbundspresident och fru Rau lunch tillsammans med president Halonen och utskottsrådet Pentti Arajärvi. på Talludden. Senare deltar förbundspresident och fru Rau i den finländsk-tyska handelskammarens evenemang för näringslivet. På måndag kväll är president Halonen och utskottsrådet Arajärvi värdar för en supe förbundspresident och fru Rautill ära i presidentens slott.
På fru Christina Raus måndagsprogram stod även ett besök hos föreningen ”Fri från Droger”.

Tisdag morgon den 11 september lägger förbundsspresident Rau ned kransar vid Hjältekorsert, vid marskalk Mannerheims grav och vid de i krigen stupade tyskarnas minnesmärke i Sandudd. Därpå besöker paret Rau arkitekthemmet i Hvitträsk. Före middagstid deltar de tilslammans med president Halonen och utskottsrådet Arajärvi i Helsingfors tyska skolas 1220-årsjubileum. Därefter bjuder statsminister Paavo Lipponen och fru Päivi Lipponen gästerna till ära på lunch i statsrådets festvåning. På eftermiddagen besöker paret Rau rikdagen med tlman Riitta Uosukainen som guide. Tisdagkväll är båda pesidentparen närvarande vid Singer Pur-körens koncert i Svenska teatern, och efter det är förbundspresident och fru Rau värdar för en mottagning president Halonen och utskottsrådet Arajärvi till ära på hotel Kämp.
Under tisdagen besöker fru Rau Diakonissanstalten och Munkholmens verksamhetscenter.

Onsdagen den1 september besöker förbundsåpresident ovh fru Rau Tyska kyrkan och dess församlingscenter innan det är dags för farväl och avgångsceremonier i Talludden. Klockan 11 reser förbundespresident Rau med följde till Stockholm


Mera information:

Republikens president Tarja Halonens tal vid en festmiddag 10.9.2001 (avautuu uuteen ikkunaan)