Sveriges utrikesminister Margot Wallström besöker Finland

Sveriges utrikesminister Margot Wallström besöker Finland

Pressmeddelande 48/2017
13.3.2017

Utrikesminister Timo Soini och Sveriges utrikesminister Margot Wallström träffas i Helsingfors torsdagen den 16 mars. Ministrarna ska bland annat diskutera fördjupandet av Finlands och Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete, EU:s framtid, utvecklandet av EU:s säkerhetspolitiska samarbete och aktuella internationella och regionala frågor.

Utrikesministrarna Soini och Wallström träffas två gånger per år för att föra en strategisk diskussion om fördjupandet av samarbetet mellan länderna. Föregående möte ordnades i Stockholm i augusti 2016.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 46 9234 581, och Katja Luopajärvi, ambassadråd, enheten för Nordeuropa, tfn +358 50 436 6506.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Tässä palvelussa myös