Riippumaton selvitys häirintätapausten selvittämisestä käynnistyy

Riippumaton selvitys häirintätapausten selvittämisestä käynnistyy

Ulkoministeriö on päättänyt teettää selvityksen häirintätapausten hoitamisesta ministeriössä konsulttiyhtiö Rambollilla.

Ulkoministeri Timo Soini sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen ilmoittivat selvityksen tekemisestä 23.10.2018. Ministerit pitivät tärkeänä, että selvityksen tekee ulkoministeriöstä riippumaton taho.

”Suhtaudumme erittäin vakavasti epäasialliseen kohteluun. Ulkoministeriön ja edustustojen on oltava työntekijöille turvallinen työpaikka. Koska työnantajan ja työntekijäjärjestöjen välillä näyttää olevan erimielisyyksiä siitä, miten häirintätapauksia ulkoministeriössä hoidetaan, olemme päättäneet teettää riippumattoman selvityksen”, Soini ja Virolainen linjasivat.

Selvitystä koskevaa toimeksiantoa varten näkemyksiä hankittiin muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutetulta, tasa-arvovaltuutetulta, ulkoministeriön henkilöstöhallinnosta, ministeriön johdosta sekä työntekijäjärjestöjen (Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry ja Ulkoasiainhallinnon Akavalaiset ry) edustajilta. Erityisesti näkemyksiä pyydettiin siitä, miten ministeriössä ilmenneitä epäasialliseen käytökseen ja häirintään liittyviä tapauksia voidaan paremmin ennaltaehkäistä ja selvittää.

Keskusteluissa on painottunut kolme teemaa:

  • epäasiallisen kohtelun ja häirintätapausten ennaltaehkäisyn tärkeys
  • yksittäisten tapausten käsittelyn tehostaminen
  • johdonmukainen seuranta

Selvityksen avulla pyritään saamaan käytännönläheisiä suosituksia ministeriön työyhteisötoiminnan kehittämiseksi. Tarkoituksena on selvittää myös, onko ministeriössä tarvetta lisätä erityisasiantuntemusta työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi. Selvitys ja sen sisältämät suositukset julkaistaan maaliskuussa.

Lisätietoja: ulkoministeri Timo Soinin kabinettipäällikkö Raili Lahnalampi, puh.+358 50 550 7546.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi