Toppmötet i Riga befäste EU:s och de östliga grannländernas partnerskap

Toppmötet i Riga befäste EU:s och de östliga grannländernas partnerskap

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande
264/2015
25.5.2015
(Ursprungligen offentliggjort på finska 22.5.2015)Toppmötet för EU:s östliga partnerskap i Riga den 21–22 maj stärkte EU:s och dess sex östliga partnerländers samarbete för att främja demokrati, stabilitet och välstånd i EU:s närområden. Mötet framhöll vikten av att partnerländerna förbinder sig till att fortsätta med reformer och EU:s stöd i detta.

Toppmötet betonade partnerländernas suveräna rätt att besluta om målen för partnersamarbetet. Mötet konstaterade att EU har förbundit sig till att stödja partnerländernas regionala integritet och självbestämmanderätt.

Enligt toppmötet framskrider Georgien och Ukraina väl när det gäller att uppfylla de tekniska förutsättningarna för viseringsfrihet. Den tekniska beredskapen granskas nästa gång före årets slut. Moldavien fick viseringsfrihet i Schengenområdet som första östliga partnerland år 2014. 

– Den allra konkretaste frågan, som närmar våra länder, är främjandet av fri rörlighet. Förutom att den ökar kontakterna mellan medborgarna möjliggör den även ett ökat ekonomiskt samarbete. Därför är det viktigt att främja förhandlingarna om viseringsfrihet och viseringslättnader med partnerländerna, konstaterade statsminister Alexander Stubb.

Frihandeln, som ingår i associeringsavtalen mellan EU och Ukraina, Moldavien och Georgien, öppnar betydande nya möjligheter för ekonomiskt samarbete. EU strävar efter att genomföra associeringsavtalen så snart som möjligt, när alla EU:s medlemsländer har ratificerat dem.

– Det är viktigt att det östliga partnerskapet vidareutvecklas. Vi måste fästa allt större uppmärksamhet vid partnerländernas olikheter. Partnerskapet erbjuder inte bara en enda modell för alla, fastställde Stubb.

EU:s östliga partnerskapsländer är Ukraina, Moldavien, Georgien, Vitryssland, Armenien och Azerbajdzjan.

Ytterligare information: Anna-Kaisa Heikkinen, specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 040 7483 867, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 315, statsrådets kansli, Terhi Hakala, avdelningschef, tfn 0295 351 300, utrikesministeriet