Seminarium: Religious Freedom - Protecting Religious Minorities

Seminarium: Religious Freedom - Protecting Religious Minorities

Pressmeddelande 95/2016
17.5.2016

Den 21 maj ordnar utrikesministeriet seminariet Religious Freedom – Protecting Religious Minorities på engelska i ständerhuset tillsammans med Kyrkans utlandshjälp, Ekumeniska rådet i Finland och fredsmedlingsnätverket för religiösa och traditionella ledare.

Seminariet öppnas av utrikesminister Timo Soini. Huvudtalare är kardinal Peter Turkson som leder Påvliga rådet för rättvisa och fred i Vatikanen. Ärkebiskop Kari Mäkinen kommentar anförandet. Utrikesministerns särskilda representant för fredsmedling Pekka Haavisto leder ordet under seminariets paneldiskussion.

Frågan om minoritetsreligioner och rätten att utöva sin religion har lyfts fram både i den finländska och i den internationella debatten. Under de senaste åren har det gjorts flera offentliga uttalanden om religions- och trosfriheten.

Seminariets syfte är att öka kunskapen om hur man kan främja och skydda religions- och trosfriheten. Målet är också att behandla religions- och trosfriheten med tanke på fred och säkerhet och att koppla den internationella debatten till en finländsk kontext. Seminariets referensram är religioners och trosbaserade organisationers roll i fredsbyggande och i förebyggande av våldsam extremism.

Ytterligare information: Janne Oksanen, ansvarig tjänsteman, tfn 0295 351 333